ÖNE ÇIKANLAR :

YAZARLAR

Elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları

Tüketiciyim Haklıyım

05 Kasım 2010 Cuma 13:48
  • A
  • A
Yönetmelik ile tüketici hakları, şeffaflık ve bilgilendirme, abonelik sözleşmeleri ve haksız şartlara ilişkin hususların yanı sıra işletmecilere getirilen yükümlülükler düzenlenmiştir.

Bu çerçevede;
İstenmeyen mesaj ve iletileri almayı reddetme,
Faturalara üst sınır getirebilme,
Görme engellilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını kendilerinin faydalanabilecekleri şekilde talep edebilmeleri,
Tarifelerin yalnızca tüm vergiler dâhil değerinin bildirilmesi,
Yüksek faturalarla karşılaşılması nedeniyle şikâyete konu olan 900’lü hatların ancak abonenin talep etmesi halinde ve yazılı başvurusu üzerine açılması,
Kampanyalı hizmet alan tüketicilerin kazanılmış haklarının saklı kalması kaydı ile taahhüt edilen edimler nedeniyle bir tüketicinin mağdur olduğunun anlaşılması durumunda kampanyadan benzer şekilde etkilenen tüm tüketicilerin mağduriyetinin giderilmesi esası getirilmiştir.

İşletmecilere, tarife değişikliklerini abonelerine değişiklik yürürlüğe girmeden duyurma yükümlülüğü getirilmiş, işletmecinin sunmadığı hizmetin bedelini aboneden talep edemeyeceği düzenlenmiştir.

Son yıllarda internet kullanımının da artışıyla sıklıkla gündeme gelen kotalı ya da sabit ödemeli tarifeler kapsamında hizmet alan tüketicilerin sınıra ulaşmaları halinde beklemedikleri bir fatura ile karşılaşmamaları için, işletmecilere tüketicileri bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiş ve abonenin kendi kullanımına ilişkin değerlendirme yapması açısından, verilen bilginin teknik imkanlar dahilinde en güncel şekilde olması gerektiği düzenlenmiştir.

Tüketici şikâyetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde çözümlenmesi amacıyla tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmasının oluşturulması öngörülmüş ve işletmeciler tarafından tüketicinin şikayetine çözüm bulunamaması ya da yeterli cevabın verilmemesi halinde Kuruma başvurabilmesi imkanı tanınmıştır.

Tüketicilerin abonelik sözleşmelerine kolay erişebilmesi amacıyla, abonelik sözleşmelerinin işletmeci internet sitelerinde yayınlanması yükümlülüğü getirilmiş; işletmeci tarafından tek taraflı olarak abonelik sözleşmesine taahhütnamelere veya kampanyalara getirilen dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde abone aleyhine dengesizliğe neden olan hükümlerin geçersizliği hükme bağlanmış ve haksız şartlara ilişkin koruma alanı belirlenmiştir.

Abonelik sözleşmesi yapmaya yetkili her temsilcinin, aynı zamanda abonelik sözleşmesinin feshine ilişkin başvuruları da kabul etme ve fesih işlemlerini başlatma yükümlüğünün düzenlenmesiyle, tüketicilerin abonelik işlemini gerçekleştirebildikleri her noktadan fesih işlemini de gerçekleştirmeleri mümkün kılınmıştır. İşletmecilere abonelerin asgari üç aylık kullanım detayı veya ayrıntılı faturalarına internet üzerinden ücretsiz olarak erişebilmelerini sağlama yükümlülüğü getirilmiştir.
Diğer taraftan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan 29.09.2010 tarihli karar ile de, cep telefonu ve sabit telefon operatörleri ile internet servis sağlayıcılarına (ISS), “kullanımı sınırlı hizmetler” için (örneğin; cep telefonunda 100 dakika, internette 1 GB, sabit telefonda şehir içi 100 dakika, şehir dışı 250 dakika kampanya ya da paketlerde) aboneleri kalan süre ya da kotalar hakkında uyarma yükümlülüğü getirilmiştir.
Buna göre GSM operatörlerinin yükümlülükleri;
Cep telefonu operatörleri, kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde kullanım miktarının kısa mesaj kanalı ile ücretsiz sorgulanmasını sağlayacak.
Kullanım sınırının yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne ulaşılması durumunda aboneler, GSM operatörlerince kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilecek. Bu mesajlar ücretsiz olacak.
İnternet servis sağlayıcılarının (ISS) yükümlülükleri:
ISS’ler, internet sayfaları üzerinden kota sorgulamasına olanak sağlayacak. Kota sınırına ulaşıldığında abone; çağrı merkezi, elektronik ileti veya kolay biçimde ulaşılabilecek diğer bir yöntemle bilgilendirilecek.
Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile kotanın yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne ulaşıldığında, kısa mesaj veya internet ekranına gönderilecek bilgilendirme mesajı kanalı ile abone kalan kotası hakkında uyarılacak.
İnternet servis sağlayıcıları, bu konudaki çalışmaları 6 ay içinde tamamlayacak.
Türk Telekom da GSM operatörleri gibi kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde aboneleri bilgilendirecek. Buna göre;
Abonelere, kullanım süreleri konusunda ücretsiz sorgulama olanağı sunacak.
Kullanım sınırının yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne ulaşılması durumunda aboneler, kalan arama dakikasına ilişkin uyarılacak.
Türk Telekom, söz konusu bilgilendirmeye yönelik bir çalışma yapacak. Konuya ilişkin hazırlanacak ayrıntılı rapor, 3 ay içinde BTK’ya sunulacak.
Operatörler ve internet servis sağlayıcıları, bilgilendirmede şu hususlara dikkat edecek:
Bilgilendirme güncel olacak,
Paketin özelliği gereği (şebeke dışı, sabit hat ve şebeke içi gibi) ayrıştırılmış dakikaların bulunması durumunda her bir unsur için kalan dakika ya da kullanım bilgisi ayrı olarak belirtilecek,
Aboneye, paket aşımı birim ücretleri de ayrıntılı olarak bildirilecek.
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.