ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Parçalı Bulutlu

YAZARLAR

Bizim dilciler, dilleri kopasıcalar…

Sırrı Er

27 Şubat 2013 Çarşamba 22:44
  • A
  • A

Günümüzün Türkiye’sinde hâlâ öz Türkçeleşmiş bir Türkçenin hayaliyle yaşayanlar var mı bilmiyoruz? Türkçeyi daha da öz Türkçeleştirmek mümkün değildir, hâlâ bu yolda ısrar etmek dilimizi en ilkel diller derekesine indirmeye çalışmaktır.

Kendilerinde yepyeni bir Türkçe oluşturacak akıl ve gücün bulunduğunu vehmeden o insanların -Türkçe kelimelerin esas yapısı hakkında- yapmak istediklerini ele alırsak, zerrece bilgileri yoktu. Bir defa, Türkçede esas itibâriyle, “j,” sesi yoktur. “Jandarma,” “Japon,” “Jale”’ gibi sesler dilimize dışarıdan geldiler. Türkçede “f’ sesi, ancak tabîat taklidi olan bazı kelimelerde ve aslında “v” ve “b” olan birkaç kelimede görülür: “fıkır fıkır,” “fırt fırt,” “fısır fısır,’ fosur fosur,” “fırıldak,” “fısıltı,” “öfke,” “ufak,” “üflemek,” “üfürmek,” ve yufka”... Bugünkü “öfke’miz önceleri öbke ve övke, “ufak” uvak idi, ve yufka” da yuvka. Şu halde, tabîat taklidi veya sonradan türemiş birkaç istisna dışında, dilimizdeki her “f’ li kelime yabancıdır.

Türkçede aslî olarak, “h” sesi de yoktur. Bugün birkaç kelimede görülen “h” sesi, önceleri “k” idi. Eski Türkçeden Batı Türkçesine geçilirken, bazı “k”ler değişmiş ve o kelimelerden “h” sesi ortaya çıkmıştır. Bugün edebî dilde ve İstanbul Türkçesinde

bulunan “h”li kelimeler, “han,” “hanım,” “hatun,” “hani,” “hangi,” “daha,” “dahi” kelimeler önceleri “k”li kelimelerdi.

“Hani” ve “hangi” kelimeleri, uzun zaman “kanı” ve “kangı” şeklinde eski “k”lerini muhafaza etmiş ve ancak son zamanlarda “h” li olarak ortaya çıkmışlardır. “Daha” kelimesine gelince, bu, “dahi” ile ilgili olarak, sonraları ortaya çıkmış yeni bir kelimedir. “H”li öteki kelimeler arasında “hay,” hey,’ “havhav,” “hayhay,” “hayhuy,” “hışırtı,” “horlamak,” “hopur hopur” gibi kelimeler de vardır. Bunların dışında kalan ve Türkçede kullanılan “h” li her kelime yabancıdır.

Şu halde, bizden değildir diye, dilimizdeki “f” ve “h” sesli bütün kelimeleri kapı dışarı edebilir miyiz? Edersek hâlimiz nice olur? Meselâ, bakınız, sadece “k” harfi ile başlayan ve içinde “f ve “h” sesleri bulunan kelimelerden bazıları: “kafa,” “kafadar,”

“kafasız,” “kafatası,” “kafes,” “kafeslemek,” kâfi, “kafiye,” “kaftan,” “kahır,” “kahkaha,” “kahpe,” “kahraman,” “kahvaltı, “kahve,” “kahvehâne,” “kahverengi,” kâhya.” Şimdi bu

kelimeleri sürgün etmeye kalkmak, suratımıza kızıp burnumuzu kesmeye benzemez mi? Daha da ürkütücü olan Türkçe kelimelerin başlarında  “c, ğ, l, m, n, r, v ve z” sesleri de yoktur. Eee, şimdi ne olacak? Gördünüz mü, başımıza gelenleri! “Öz Türkçecilerin ne denli fantastik bir hayal dünyasında yaşadıklarını görebiliyor musunuz?

Türkçe Kelimelerin Başında “C” Sesi Yoktur

“C” sesi Türkçede, ancak tabîat taklidi birkaç kelimenin başında bulunur: cayır cayır, cırlak, cıvıl cıvıl, cıvıldamak, cızırtı, cıyak cıyak, cız, civciv kelimelerde bulunduğu gibi, caymak ve çocuk dilinden gelen cici gibi kelimelerin başında da “c” sesi vardır. “Ç” sesinin sadeleştirilmesiyle meydana gelen bu “c” sesi, bugün kelimeler içinde bol bol kullanılıyor. Demek ki, dilimizde kullanılan ve başında “c” sesi bulunan her kelime yabancıdır.

Kaşgarlı Mahmut’un Divân-ı Lûgâti’t-Türk’ündeki Türkçe kelimelerin, o yıllarda Türkçedeki bütün kelimeleri içerdiği söylenemezse de, kitapta, “c” sesi ile başlayan sadece dört kelime bulunması, dilimizde bu harfle başlayan Türkçe kelimenin

olmadığının da en kesin delilidir. Kaşgarlı Mahmut’un kitabında, başında “c” sesi bulunan kelimeler şunlar: Cılday: Atların göğsünde çıkan bir hastalık Cig: Sağlam (dikişte) Cincü: İnci (Oğuz ve Kıpçak dillerinde) Cuğdu: Devenin uzamış olan tüyü (Oğuz ve Kıpçak dillerinde). Hepsi bu kadar.

“C”li kelimelerden (başlarında “c” bulunan) kelimelerden bazıları şunlar:

cadde, cadı, cahil, caiz, caize, cam, cambaz, cemakân, cami, can, canan, canavar, câri, câriye, caz, cazbant, câzibe, câzip, cebbar, cebir, cefa, cefakâr, ceffelkalem, cehâlet, cehennem, ceket, cellat, cemaat, cemile, cemiyet, cemre, cendere, cengâver, cennet, centilmen, cep, cephe, cerahat, cerbeze, cereyan, cerrah, cesâret, cesur, cetvel, cevâhir, cevap, ceviz, ceza, cezbetmek, cımbız, cıvata, cidden, ciddi, ciğer, cihan, cihangir, cihaz, cihet, cilâ, cilt, cilve, cimri, cin, cinâyet, cins, cinsiyet,

cirit, cisim, cismanî, civar, coğrafya, cokey, conta, cuma, cumhuriyet, cümbüş, cüppe, cüret, cüsse, cüzdan, cüz’î...

Yukarıdaki kelimelerden İngilizce, Fransızca, ve İtalyanca birkaç kelime dışında, bu kelimelerin hepsi hepsi Arapça ve Farsçadan Türkçeye girmiş kelimelerdir.

Öz Türkçeci zavallıların dilimize yaptıkları en büyük kötülük, Türk dilinin yapısını bilmedikleri halde, “yanıt,” “yapıt,” “yaşam,” gibi kelimelerle dilimizin Öz Türkçeleşeceğini sanmalarıdır.

Şimdi bir de kitaplığınızdaki sözlüğünüzü açınız ve pek çoğu yüzlerce ve yüzlerce yıl önce dilimize girmiş, fakat artık bizler kadar biz olmuş ile başlayan kaç kelimemiz olduğunu sayınız ve kararı siz veriniz.

Devam ediyoruz. “”L” sesi de Türkçede kelime başında hiç bulunmaz. Lık lık, lokur lokur, lopur lopur, löp löp gibi başında “l” bulunan ses taklidi kelimeler de çok azdır. Dilimizde, kelime başında “l” sesi bulunmadığı içindir ki, bazen halk dilinde

başlarına ünlü (vokal) getirilir: ilimon (“limon), ilâzım (lâzım) gibi.

“M” sesi de Türkçede, genelikle, kelime başında bulunmaz. Eski Türkçece “m” ile başlayan bazı kelimeler vardı. Fakat bu kelimelerin başlarındaki “m ‘ler, genellikle, “b”den türemiş “m”lerdi. Eski Anadolu Türkçesinde de böyle “m”li kelimeler vardı “men” kelimesinin sonraları ben olması gibi. Bu gibi birkaç kelime dışında, dilimizdeki kelimelerin başında “m” sesi, ancak bazı tabîat taklidi sözlerde bulunur: mırıltı,

mırıldanmak, mışıl mışıl, miyavlamak gibi. Kelime başında “m” sesi, bir de masmavi, mosmor, ev mev, yol mol gibi pekiştirme ve ikilemelerde bulunur. Bunlar dışında, Türkçede, “m” sesi ile başlayan kelime yoktur.

“N” sesi Türkçede, kelime başında eskiden beri, ancak ne kelimesinde ve bu ne ile yapılmış bileşik kelimelerde bulunur ne, niçin, nasıl gibi. Ayrıca, tabîat sesleri taklidi ve çocuk dilinden gelen bazı sözlerde de, kelimeler başında “n” sesi vardır nene, ninni gibi. Bunlar dışında, Türkçede kullanılan ve başında “n” sesi taşıyan her kelime yabancıdır.

“R” sesi de Türkçede, kelime başında hiç bulunmaz. Ses taklidi kelimelerin başında bulunması da nâdirdir rap rap gibi. Pek çok “r”li kelimelerin başına bir ünlü getirilir iramazan, irecep, irahat, urus, urum, misâllerinde görüldüğü gibi. Demek ki, Türkçede kullanılan ve başında “r” sesi bulunan her kelime yabancıdır.

“V” sesi, aslında Türkçede kelime başında hiç yoktu. Kelime başındaki bazı “b”lerin, “v” olması sonradan ortaya çıktı. Yine Batı Türkçesinde başında “v” bulunan az sayıdaki kelime eski Türkçede “b”li idi: var-bar, varmak- barmak, vermek-bermek

gibi “Vurmak” eskiden urmak idi. Bir de, diğerlerinde gördüğümüz gibi, tabîat taklidi bazı kelimelerin başlarında “v” sesi görülür vız, vızıltı, vızıldamak, vızır vızır gibi.

Ve nihâyet “z” sesi de Türkçede, ancak tabîat taklidi birkaç kelimenin başında görülür zır, zırıltı, zonk, zonklamak gibi.

Bir an için dilimizin tamamen öz Türkçeleştiğini farzedelim. Bunun, Türkçe için bir felâket olacağını hiç düşündünüz mü? Gördüğünüz gibi ‘c,” “l,” “m,” “n,” “r,” “v,” ve “z” harfleri kelimelerin başlarına gelmez.

Demek oluyor ki, “c”, “l”, “m”, “n”, “r”, “v” ve “z” ile başlayan bütün kelimeleri Türkçe değildir diye sözlüğümüzden atmak istersek, 6,300 kelimeye yol vermek gerekecek.

Bitmedi, Türkçe kelimelerde “j”, “f” ve “h” sesleri de yok. Ama bahçe, hamam, hesap, kahkaha, kahpe, kof, köfte, nâfile, pahalı, safa, sofu, sofra, sıfır ve sürahi gibi yüzlerce, belki binlerce kelime çıkarmak mümkün. Onları da atalım, elimizde ne kalır?

İşte bizim dilcilerimizin yapmak istedikleri de belki bu.

Kişinin kıymeti dilinin altında ve kalemin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur.

Ali Fuat Başgil

http://www.facebook.com/konusmasanati
https://twitter.com/konusmasanati 
w
ww.sirrier.com.tr

YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.