ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Sisli

YAZARLAR

Sosyal Güvenlikte son değişiklikler

Av. Zeki Onat

14 Şubat 2013 Perşembe 14:55
  • A
  • A

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı  alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; ‘’genel bütçeye dahil kamu idarelerinde kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin \%50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.’’ Hükmü gereğince yaşlılık aylığı alırken özetle ‘’kamuda istihdam edilmiş ise maaşının kesilmesi gerekirken devletin kayıtları incelemesinin gecikmesi sonucu birçok mağdur oluşmuş ve bunlar için ‘’ emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.’’ Hükmü ile bu mağduriyet giderilmek istenmiştir.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları açısından 20 yaşını tamamlamamış öğrencilerin genel Sağlık Sigortalısı olarak prim ödeme yükümlülükleri kaldırılmış ‘’genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. ‘’Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler’’. Hükmü getirilmiştir.

“kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde” ibaresi çıkarılarak Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından yapılacak sevkler ibaresi getirilmekle tüm özel hastanelere sevk yapabilme imkanı getirilmiştir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, düşürülmüştür. Bu oran eskiden işyerinin tehlike derecesi ile bağlantılı olarak \% 3.5’ oranında olabilirken değişiklik sonrası sigortalının prime esas kazancının \%2’ si olarak belirlenmiştir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı \%1,5 oranına düşürmeye ya da \%2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Hükmü getirilmiştir ancak bu maddenin yürürlük tarihi 01.09.2013 tarihine kadar ertelenmiştir.

Yersiz yapılan sağlık giderlerinin vatandaştan iade istemlerinden vazgeçilmiştir. ‘’Bu Kanuna göre genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31/1/2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Kurumca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmez. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden Kurumca vazgeçilir’’

Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması için 01.02.2013 tarihinden başlamak üzere 4 ay içerisinde başvurulması halinde 6111 sayılı yasanın yapılandırma haklarından faydalanarak bu borçları olanlar isterlerse 36 ay taksit yaptırabileceklerdir. Yine aynı şekilde kamuda çalışırken yersiz olarak maaş aldıkları ileri sürülenlerde borçlarını aynı şekilde yapılandırma hükümleri doğrultusunda ödeme kolaylığından faydalanabileceklerdir.

Vatandaşı ilgilendiren yönleri ön plana çıkararak özetlediğimiz yeni değişiklikler şimdilik bu kadar milletimize hayırlı olsun.

YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.