ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Az Bulutlu

YAZARLAR

Sigorta'lının İstrahat Raporu Alması

Av. Zeki Onat

05 Nisan 2012 Perşembe 21:42
  • A
  • A
Hizmet akdi ile çalışanların ödemiş oldukları kısa vadeli sigorta kollarına yönelik primlerin içerisinde iş kazası meslek hastalığı, hastalık primleri onların hizmet akitleri devam ederken sağlık yardımı almaları ve çalışmadıkları günlerin ücretlerini kısmen de olsa karşılanması söz konusudur.

Ancak belirtmek gerekir ki işçinin ve işveren için bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerek sosyal güvenlik kurumuna karşı sorumluluğun ifası ve gerekse çalışma barışının sağlanması için tarafların uyması gereken bir takım kurallar mevcuttur.

Öncelikle çalışan kişi acil durumların haricinde işyerinde rahatsızlanması halinde işverenden ‘’sevk’’ belgesi alması bir nevi işvereni bilgilendirmesi gerekmektedir. İşçinin işyerini işverene haber ve bilgi vermeksizin terk ederek sağlık kuruluşuna gidemez. Bu tür hareketin işçinin hizmet akdinden doğan yükümlülüklerini ihlali sonucunu doğuracağı ve tekrar etmesi durumunda işverene haklı fesih hakkı vereceği unutulmamalıdır.

İşçinin sevk belgesi ile en yakın sağlık kuruluşuna sevk zinciri içerisinde giderek tedavisini yaptırması ve yine en kısa sürede işyerine gelmesi gerekmektedir. Çünkü işçi hizmet sözleşmesi ile işverenin belirlediği çalışma süresi içerisinde zamanını işverenin emrine vermeyi ve karşılığında ücret almayı kabul etmiştir.

İşçinin sağlık durumunun çalışamayacak derece de tedaviye muhtaç bir durumda olması halinde sağlık kuruluşu çalışana istirahat raporu düzenler. İşçi bu raporu ilk mesai gününde işverene ibraz etmek zorunda olmakla beraber üç iş günü izinsiz işe gelmeme halinde işveren tarafından işçiye işe gelmemesi nedeniyle ihtarname gönderme hakkı doğacağı için ve günümüzde iletişim araçları son derece gelişmiş ve yaygınlaşmış olduğundan istirahat raporunun alınması halinde bunun işverene bildirilmesi gerekmektedir. Burada karşılıklı çalışma barışını sağlamaya yönelik bir yükümlülüğün sonucu olarak işverende işçisinin akıbetini araştırma yükümlülüğü altındadır.

İşçinin almış olduğu istirahat raporunun işverene ibrazı ile işverenin işçisine raporlu olduğu günlere ilişkin ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşçinin bu ücret kaybı sosyal güvenlik kurumunda karşılanır.

Ancak Sosyal güvenlik kurumu hastalık nedeniyle düzenlenmiş istirahat raporlarından ilk iki güne işgöremezlik ödeneği ödememektedir. Bu sebeple işverenin de işçinin bu raporunu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ancak; istirahat raporu iş kazası nedeniyle düzenlenmiş ise; istirahat raporu 3 gün veya 30 gün olmak üzere rapor bitiş tarihini takip eden 5 iş günü içinde işveren tarafından bildirim yapılması gerekmektedir.

Hastalık nedeniyle düzenlenen istirahat raporlarında Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk iki güne ödenek vermez iken; iş kazası nedeniyle düzenlenmiş istirahat raporlarında süresi kaç gün olursa olsun her gün için ödenek verilir.

On güne kadar düzenlenmiş istirahat raporları için bildirim yükümlülüğü, istirahat süresini takip eden gün başlar ve 5 iş günü içinde elektronik ortamda kurumu bildirilmesi gerekecektir. İşçi on günden fazla istirahat raporu almış ise bunların 10 günlük dilimler halinde ödenmesini işverenden talep etmesi gerekir. Böyle bir talebi ileri sürmemiş işçinin raporunun bitiminde işveren 5 iş günü içerisinde bu durumu sosyal güvenlik kurumuna internet ortamında bildirmek zorundadır.

İşverenin bu bildirimi yerine getirmemesini işçinin sosyal güvenlik kurumuna şikayet hakkı mevcut olup böyle bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene hitaben yazılacak yazı ile tebliğ edilecek bu tebligata rağmen işveren bildirimi yapmazsa o zaman idari para cezası uygulanabilecek. İşyerinin bağlı olduğu Sosyal güvenlik müdürlüğü tarafından tebliğ yazısı gönderilmeden idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca sosyal güvenlik kurumu denetmenleri tarafından işçinin istirahatının bildirilmediği tespit edildiği takdirde işverene yazı yazılarak istirahat raporunun girilmesi artık istenmeden doğrudan idari para cezası uygulanabilecektir.

İşçi ve işverenlerin istirahat raporu alınması durumunda uymaları gereken durumları ifade ettik. Bir sonraki yazımızda yeni teşvik yasasının ayrıntılarını paylaşacağız.
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.