ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL23°C
Parçalı Bulutlu

YAZARLAR

İstidamı Teşvik Yasaları- II

Av. Zeki Onat

30 Ağustos 2010 Pazartesi 23:50
  • A
  • A
C – 5084 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvik Düzenlemesi:
Bu uygulamadan sonra da 5084(1) sayılı Kanun ve bu kanunda uygulama süresini ve kapsamın da değişiklik yapan 5350(2),5568(3) ve 5615(4), sayılı Kanunlarla bazı illerde sigorta primi işveren hissesinin organize sanayi bölgeleri için tamamının, diğer işyerlerinde %80’inin hazine tarafından karşılanması konusunda düzenlemeler yapılıp bölgesel ve yöresel teşvik politikaları uygulanmıştır.(5)

a- Kapsam:
Afyon, Düzce, Malatya, Diyarbakır, Sivas, Uşak, Şanlıurfa, Aksaray, Adıyaman, Amasya, Ordu, Erzurum, Giresun, Tokat, Yozgat, Osmaniye, K.Maraş, Van, Kırşehir, Bartın, Batman, Çankırı, Erzincan, Mardin, Çorum, Şırnak, Siirt, Sinop, Elazığ, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kastamonu, Artvin, Kilis ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin çalıştırdığı işçilerin prime esas kazançları alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80'i Hazinece karşılanır.

b- Uygulama süresi:
5084 sayılı yasa çerçevesinde daha önce fiilen 10 veya daha fazla işçi çalıştıranların işverenlerin SPEK alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazinece karşılanması uygulaması son yapılan değişikliklerle(6) teşvik hükümleri aynı kalmak üzere uygulama süresi uzatılmıştır.(7)
Görüldüğü üzere bu teşvik uygulaması geçici nitelikte bir teşvik uygulaması olup belirli bir süre uygulandıktan yani teşvikin uygulanması için yasa da belirlenen sürenin tamamlanmasıyla ortadan kalkacaktır.
c- Yararlanma şartları:
İşverenlerin, yatırımlarını tamamlamalarından dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 1.1.2010 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar yararlanabilecekleri belirtilmiş yatırımın tamamlanması durumuna göre bir ayrım yapılmıştır.
1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olmaları durumunda, en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak yeni işe aldıkları ve bu işyerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerden dolayı da, 31.12.2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir. İşçinin ücretsiz izin, istirahatlı olması halinde fiilen çalışma olmadığı için bu teşvik hükümlerinden faydalanılamayacaktır.
1.10.2003 ila 31.3.2005 tarihleri arasında işe başlamış olmaları durumunda, çalıştırdıkları sigortalıların tamamından dolayı,

D- 5746 sayılı Kanun’la ‘Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Teşvik Düzenlemesi:
Ar-Ge, ürün, maddi sermaye (makine-teçhizat) ve üretim sisteminde planlı yenilik yapma faaliyetleridir. Yenilikçi firmalar verimliliklerini, ürün kalitesini, pazar paylarını ve kârlılıklarını artırmak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerinde bulunurlar. Maliyet içermesi, uzun zaman alması, ne ölçüde başarılı olacağının önceden bilinememesi, kullanıcıların yeni ürünün kendilerine sağlayacağı yararı tam olarak bilememeleri, bilginin kendiliğinden yayılmaya elverişli olması ve rakip firmaların benzer bir proje üzerinde çalışıp çalışmadıklarının tam olarak bilinememesi Ar-Ge faaliyetlerini optimal altı bir düzeye itebilir. Bu sorunu aşmak için, devlet bizzat veya özel girişimle ortak olarak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilir, özel kesimin Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edebilir.(8)
5746(9) sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4691(10) sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler,(11) yasa kapsamında değerlendirilebilecektir.

a- Kapsam: Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, denetimle yükümlü şirketten, alacakları belge ile, işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
5746 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden ; ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları, tarihten itibaren fiilen çalışan personel için yararlanılabileceklerdir.

b- Uygulama süresi:
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasından, 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla beş yıl süreyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Teşvik uygulamasının süresi oldukça uzun olmasına rağmen aynı işçi için en fazla 5 yıl süresince bu teşvik hükmünden faydalanılabilmektedir.

c- Yararlanma şartları:
5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Bu teşvik uygulamasında prime esas kazanç açsından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. İşçiye ödenen ücret üzerinden hesaplanacak işveren prim hissesinin %50 si hazinece karşılanacaktır.

Sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler dilerim.

Dipnotlar:
1-RG,06.02.2004,25365.
2-RG,18.05.2005,25819.
3-RG,30.12.2006,26392.
4-RG,04.04.2007,26483.
5-SÜNGÜ, s.139
6-23.03.2009 tarih 2009- 46 sayılı genelge
7-18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin on üçüncü fıkrası ile, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31.12.2008" ibareleri "31/12/2009" şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan "31/12/2007" ibaresinden önce gelmeküzere "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar," ibaresi eklenmiştir
8-DEMİR, Osman; ÜZÜMCÜ, Adem; DURAN, Serap; İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri: Türkiye Örneği; D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:1, Yıl:2006, s 27-46.
9-RG,12.03.2008,26814.
10-RG,06.07.2001,24454.
11-Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler, Ar-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler, Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, Tekno-girişim sermaye desteği alan işletmeler,
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.