ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL15°C
Sağanak Yağışlı

YAZARLAR

İşçi ve İşverenlerin Uymaları Gereken Kurallar

Av. Zeki Onat

29 Mart 2012 Perşembe 17:16
  • A
  • A
Çalışma hayatında bakanlık denetimleri olan hızıyla devam ediyor. Son denetimlerle işverenlere yoğun cezaların kesildiği görülmektedir. Bu sebeple kısa açıklamalarla işçi ve işverenler için bir takım kuralları yeniden gözden geçirelim istedik.

İşveren ile işyerinde çalışan işçiler arasında düzenlenmiş belirsiz süreli iş sözleşmelerinde 4857 Sayılı Yasa-8.Md. öngördüğü şekilde işin konusu, işçinin görev tanımı, ücreti ve çalışma süreleri (günlük-haftalık ) sözleşmelerine eklenmelidir. Şayet sözleşmeleriniz eski tarihli ise bunların yenilenmesine özen gösteriniz

30 kişiden fazla işçi çalışan işyerlerinde İşçilere ücretleri banka aracılığıyla şahsi hesaplarına ödenmelidir. Ayrıca 4857 Sayılı Yasa-37.Md. öngördüğü şekilde işçilerin ücretlerini gösterir hesap pusulaları imzalatılarak özlük dosyalarına yerleştirilmelidir.

İşyerinde işçilerin işe devam durumlarının takibine ilişkin olarak gerekli kayıtları tutmak zorundadır. Ancak işin icra edilme niteliğinden doğan özel durumlar saat kartı veya imza defteri tutma imkânı vermiyorsa işçi puantaj cetveli ile fazla mesai puantaj cetveli takibine Yönetmelik Md. 9’a uygun olarak tutulması gerekmektedir.

İşçilerin hizmet sürelerine denk gelen Ramazan Bayramı ve kurban bayramı ile resmi tatil günlerinde çalışmış olmaları halinde ücretlerinin bordroya yansıtılması gerekmektedir.

İşyerinde çalışan işçilere usulüne uygun ve yıllık ücretli, izinlerini gösterir izin pusulalarının düzenlenmesi ve bunların işçilerin özlük dosyalarında saklanması gerekmektedir.

İşyerlerinde Yıllık ücretli izin yönetmeliği 18.md. gereği, yıllık ücretli izin kurulu oluşturulmalıdır.

4857/30 Md. gereği işyerinde 50’den fazla işçi sayısına ulaşıldığı ay itibariyle İş-Kur’ İl Müdürlüklerinden özürlü işçi talebi yapılmalıdır.

Haftalık çalışma süreleri 45 saati ve gece çalışma süreleri de 7,5 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmeli. İşçilerin fazla çalışmalarına karşılık, fazla çalışılan her saat için ücreti %50 arttırılarak ücret bordrosu düzenlenmelidir.

İşverenler Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği 9,10. Maddeler hükümlerince işçilerden her yıl fazla çalışma yapacaklarına ilişkin muvafakatname ve fazla çalışma yaptırılan işçilerin bu çalışma sürelerini gösterir fazla mesai puantaj cetveli düzenlenerek özlük dosyaların muhafaza edilmelidir.

Bunlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik İş Müfettişlerince işyerinde olması gerektiği halde olmaması veya eksik olması halinde işverenlere yaptırım olarak idari para cezası verdikleri bir takım kurallar. Ve bilinmesi gereken bir diğer husus işveren veya işveren vekili işyerinin denetimi sırasında tutulan bu tutanak ve raporların yasaya aykırı tanzim edildiğini düşünmesi ve elinde delillerinin bulunması halinde bir ay içerisinde iş mahkemesinde itiraz ederek ‘’yerindelik’’ denetimi yapan müfettişlerin yaptığı bu işlemlerin ‘’hukukilik’’ denetimini de yaptırabilirler.

Denetimlerde rahat etmenin bir koşulu işverenin kayıtlarının düzenli tutulmasından geçmektedir. İşçiler ise işverenlerin bu kayıtları tutup tutmadıklarını başka bir deyişle haklarının verilip verilmediğini takip etme hakkına kavuşmaktadır.
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.