ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

YAZARLAR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasal Düzenlemesi Yapıldı

Av. Zeki Onat

26 Haziran 2012 Salı 15:19
  • A
  • A
Yeni ‘’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’’ Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasallaştı. Resmi Gazete’ de yayınlanmasını müteakip çalışma hayatımızda yeni kurallar yerini almış olacak. Yeni yasa işverenlere bir takım ek yükümlülükler getirmektedir. Bunları sizler için derledik.
Ev hizmetlerinde çalışanlar ile çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hakkında bu hükümler uygulanmayacak.

Yasa işverenleri işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu oluşturma açısından kapsam ve kapasitelerine bakarak 50 çalışan ile ikili bir ayrıma tabi tutmuştur. Ancak çalışan sayısına bakılmaksızın uygulamaya gidilip gidilmeyeceği açık ve net olmamakla birlikte çalışan sayısının bir ölçü olarak belirlenip kademeli bir uygulamaya gidilmesi son derece yerinde olacaktır.

İşçi sayısı belirlenirken SGK’na sigortalı bildirilen kişi sayısı esas alınacak olmakla birlikte taşeron firmaya bağlı olarak hizmet alımı nedeniyle çalışanların bu sayıya dâhil edilip edilmeyeceği uygulamaya yönelik çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenecektir. Kanaatimizce ‘’işletme’’ kriteri burada geçerli olacaktır ve buna göre çalışan sayısının esas alınması yasanın amacına ve ruhuna uygun düşmektedir.

İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyecek.
İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecek.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecek.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecek.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak.
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak.

İşveren; meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirecek; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alacak, acil durum planlarını hazırlayacak.

İşveren, ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapacak.
İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutacak, gerekli incelemeleri yapacak, bunlarla ilgili raporları düzenleyecek, işyerinde çalışan temsilcisi görevlendirecek.

İşveren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde kurul oluşturacak.
İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde, bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacak.

'Çok tehlikeli' sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.
İşveren işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeyecek veya aynı ücretle başka bir iş verecek.

İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak.
İşveren, işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işyerlerinin büyüklüğüne göre, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlayacak.

Çalışma hayatımıza getirilen yeni düzenlemenin işveren açısından yükümlülüklerini ana başlıklar halinde derlediğimiz hususların bir kısmı bunlar. Görüldüğü üzere işverenlere getirilen bu yükümlülüklerin ihlali ile ilgili herhangi bir düzenlemeyi paylaşmadık. İşverenlerin sürekli cezalar ile yönlendirilmesi ve uyarılması tarzını çok uygun bulmuyoruz. Bir sonraki yazımızda bu düzenlemenin işveren yönüyle diğer kısımlarını paylaşacağız.
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.