ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Sisli

YAZARLAR

Genel Sağlık Sigortası II

Av. Zeki Onat

31 Ocak 2012 Salı 17:41
  • A
  • A
Bilindiği üzere zorunlu sigortalılığı sona erenler, sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle ve son bir yıl içerisinde 90 gün sigortalılıkları mevcut ise 10+90 olmak üzere toplam 100 gün süreyle hak sahipleri de dahil olmak üzere sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar.

Sıklıkla sorulardan biri de aktif sigortalılığı devam edenlerin veya bunların bakmakla yükümlü bulunduğu eş ve çocuklarının genel sağlık sigortası kapsamına girip girmedikleri dolayısıyla gelir testine girip girmeyecekleri olduğu yönündedir.

Zorunlu sigortalılığın devam ettiği süre zarfınca aktif sigortalı veya birlikte yaşayan hak sahipleri hiçbir şekilde genel sağlık sigortalısı sayılamazlar. Genel sağlık sigortası kapsamına girebilmek için öncelikle ve özellikle 5510 sayılı yasada sayılan aktif sigortalılardan olmamak ve yasanın tanımladığı aktif sigortalı olmamakla birlikte sağlık yardımlarından faydalanma hakkının bulunmaması gerekmektedir. Aktif sigortalılık sona erse dahi sağlık yardımlarından faydalanma hakkı mevcut ise bu kapsamdaki kişiler ve hak sahipleri sürenin sonuna kadar bu kapsamda değerlendirildiklerinden genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda değildirler.

Ancak sağlık yardımı alma hakkının sona erdiği süreden itibaren başlamak üzere; kişiler zorunlu olarak genel sağlık sigortalısı kabul edileceklerinden Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin müracaatlarını beklemeksizin kendiliğinden tescil yapacak ve kişilere bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına müracaat etmelerini aksi takdirde ve istemiyorlar ise asgari ücretin iki katı gelir elde ettiklerini varsayarak bunun %12 tutarındaki genel sağlık sigortası primini talep edebilecektir.

Bu kişiler Re’sen tescil işleminden sonra gelir testine girmek suretiyle daha düşük gelir elde ettiklerini belgelemeleri halinde ilk altı ay asgari ücretin iki katı gelir elde ettiği varsayılarak; tespit tarihini takip eden aydan itibaren bu gelir üzerinden hesaplanacak prim tutarını ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Bu kişilerin, gelir testinin yapıldığı tarihten önce gelir durumlarında değişiklik olduğuna ilişkin ihbar, şikayet, muvazaalı işlem ya da denetim sonucunda belgeye dayalı gelirinde ödenecek prim miktarını etkileyecek şekilde değişiklik olduğu tespit edilenler hakkında, tescil başlangıç tarihi itibariyle yapılan GSS kapsamındaki tescil işlemi iptal edilecektir. Tescil başlangıç tarihi itibariyle GSS tescil işlemi güncellenerek asgari ücretin iki katı üzerinden primleri tahakkuk ettirilecektir.
Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri asgari ücretin altında kalan genel sağlık sigortalılarının bu sürelerde gelir testi sonucu, ödemeleri gereken tutarların üzerinde yaptıkları ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksızın iade veya mahsup edilecektir.

4 - (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan yani Bağ-Kur sigortalılarından 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalıların 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan, GSS kapsamında tescil edilebilecektir. Fakat tescil edilen kişinin, bakmakla yükümlü olduğu kişisi olarak sağlık yardımlarından faydalandırılmaz. Bir başka deyişle eş ve çocuklar bu sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kayıt edilemeyecektir.

Sağlıklı günler dilerim
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.