ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Az Bulutlu

YAZARLAR

3. Affı Beklemeyin Bu Gün Son

Av. Zeki Onat

01 Ekim 2012 Pazartesi 14:11
  • A
  • A
6111 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını taksitler halinde ödemeyi taahhüt etmiş olan ancak taksitlerini zamanında ödememiş olup da ödeme planı askıya alınan borçlular; bir başka deyişle 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı sona ermiş olan borçlular, geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunmaları halinde, ödeme vadesi sona ermiş olan taksitlerini 31.10.2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Kapsama giren borçlularca, geçici 19. maddeye istinaden ihya başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Başvuru ile birlikte ödeme yapılmasına gerek yoktur. Talep dilekçenizi kuruma şahsen veya posta yoluyla iadeli taahhütlü göndermeniz yeterlidir.

Başvuruyu takiben:

- Peşin ödeme başvurusunda bulunanlar yönünden, peşin ödemeye esas tutarın
- 6 taksit talebinde bulunanlar yönünden ödeme vadesi geçmiş taksitlerin tamamının, en geç 31.10.2012 tarihine kadar ödenmemesi gerekmektedir. Aksi durumda bu haklarını kaybedeceklerdir.

9, 12, 18, 36 veya 42 taksit talebinde bulunmuş olan borçlular yönünden, bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlal olmayacak şekilde 31.10.2012 tarihine kadar ödeme yapılması ve ikiden fazla olmamak kaydıyla ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, yapılandırma hükümlerinden yararlanılmaya devam edilebilecektir.

Dolayısıyla, taksit ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti sırasında, ödeme vadesi 15.6.2012 tarihinden önce sona eren taksitlerin süresi dışında ödenmiş olması halinde, bu taksitler, ihlal edilen taksit olarak dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini 6111 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmüne istinaden yapılandırarak ihya talebinde bulananlardan, durdurulan sürelere ait olup yapılandırma kapsamında hesaplanan ihya borçlarının tamamını ödeme süresinin sonuna kadar ödemedikleri için ihya talepleri geçerli kabul edilmeyenler, geçici 19. madde kapsamında ihya borç tutarlarının bakiyesine ödeme süresinin sonundan itibaren geç ödeme zammı ile birlikte tamamını 31.10.2012 tarihine kadar ödemeleri halinde ihya talepleri geçerli olacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 24. veya geçici 25. maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış, ancak ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş olan borçlulardan, 6111 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilmiş borçluların, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini başvuruda bulunulan tarihi izleyen ayın sonuna kadar ödeyememiş olmaları halinde ise, bu tutarları 6111 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 19. maddeye istinaden hesaplanacak faizi ile birlikte ödemeleri mümkün hale getirilmiştir.

Yeniden yapılandırma anlaşmaları 6111 sayılı Kanunun geçici 19. maddesine istinaden ihya edilmiş olan borçlular, ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerini, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, ödemenin yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak DİBS + 1 faizi ile birlikte ödeyeceklerdir.

Ödeme vadesi geçen taksitlere, ödemenin yapıldığı tarihe kadar her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere % 1,40 oranında geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

6111 sayılı Kanunda öngörülen ihya kapsamına giren borçların tamamının en geç 31.10.2012 tarihine kadar ödenmemesi halinde taksitle ödeme hakkı kaybolacağı gibi bu zamana kadar yapılmış olan ödemeler ihya öncesi duruma dönülerek, ödenen taksit tutarları ilgili mevzuat hükümlerine göre mahsup edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, maliye ve oda borçları bulunan vatandaşların bu haklarını 3. Affın çıkmasını beklemeden kullanmaları gerekmektedir.
YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.