ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL6°C
Çok Bulutlu
YAŞAMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 09 Şubat 2013 Cumartesi 10:21

Sosyal hizmetlere erişim kolaylaşıyor


Daha kapsamlı bir çerçevede faaliyet göstermek üzere koruyucu ve önleyici hizmetler sunan aile danışma merkezleri, toplum merkezleri, gündüzlü çocuk ve gençlik merkezleri ile yaşlı danışma merkezlerini aynı çatı altında birleştiren Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ''Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği''ne göre, her ilde en az bir merkez kurulacak. İl ve ilçelerde birden fazla kurulacak merkez sayısı ilin tüm yerleşim birimlerini kapsayacak şekilde hizmet bölgelerine ayrılarak belirlenecek.
     Hizmet bölgesi, bölge kapsamına alınabilecek ilçe veya ilçelerin coğrafi konumu, ulaşım imkanları ve ulaşılabilecek en yakın merkeze uzaklık, sosyal ve demografik yapısı ile hizmetin sunumunda işbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşların varlığı gibi hususlar ile valiliğin görüşü dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.
     Merkezler, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakan onayı ile ilgili yıl bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenek tutarı dikkate alınarak kurulacak. Kuruluş onayında da merkezin yeri ve sorumlu olduğu hizmet bölgesi belirtilecek.
    
     -Merkezlerin görevleri-
    
     Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmeyi amaçlayan merkezler, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak.
     Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere, çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütecek olan merkezler, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını da katkı verecek.
     Merkezler, engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini ayrıca şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini de yürütecek.
     Öncelikli olarak çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmeyi amaçlayan merkezler, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini de gerçekleştirecek.
    
     -Sosyal Hizmet Komisyonu oluşturulacak-
    
     Hizmet bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile alan tarama sonuçları ve risk haritasını esas alarak merkezin hizmet politikasını belirlemek amacıyla Sosyal Hizmet Komisyonu oluşturulacak. Komisyon, müdür veya müdür tarafından görevlendirilen yardımcısının başkanlığında, merkezde çalışan farklı birim ve branşlardaki personelden oluşturulacak. Komisyon, birimlerden yönlendirilen birey ve ailelere uygulanacak hizmeti belirleyecek, uygulanan hizmetin devamına, değiştirilmesine ve sonlandırılmasına karar verecek.
     Komisyon ayrıca koruyucu aile ve sosyal ekonomik destek hizmetlerine ilişkin karar verme ve evlat edinme işlemlerini yürütecek.
    
     -Hizmet birimleri-
    
     Merkezlerde, ''başvuru, tespit ve izleme'', ''uygulama'', ''eğitim ve danışmanlık'', ''şehit yakınları ve gazilere hizmet'' birimleri oluşturulacak. Birimlerde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak sayıda personel görev yapacak, ihtiyaç halinde ise personel birden fazla birimde görevlendirilebilecek.
     Yönetmelik söz konusu birimlerin görev alanları ile merkezde çalışan personelin görev ve yetkilerini de belirliyor.
     Merkezde, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan meslek mensupları tarafından yapılacak görevlerde yönetmelikle açıklanıyor.
     Yeni yönetmelikle 2007'de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği ile 2000 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Toplum Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
     Yönetmeliğe eklenen, mevcut hizmet binalarının kullanımına ilişkin geçici maddeye göre ise faaliyette olan aile danışma ve toplum merkezleri, gündüzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ile yaşlı hizmet merkezlerinin binalarının, merkez binası olarak hizmet sunmaya elverişli olduğu Bakanlıkça uygun görülenler, başka bir işleme gerek kalmaksızın faaliyetlerine merkez olarak devam edecek. Aksi takdirde en geç bir yıl içerisinde kapatılacak. Kapatılan kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler, en yakın merkez tarafından sunulmaya devam edecek.
    
     -Giderler ve atamalar-
    
     Merkez olarak hizmet vermeye devam eden veya 2013 yılı içerisinde yeni açılan merkezlerin her türlü giderleri, 2013 yılı bütçesine aile danışma ve toplum merkezleri, gündüzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ve yaşlı hizmet merkezleri için konulan ödenekten karşılanacak.
     Merkez oluşturulan il ve ilçelerde; aile danışma ve toplum merkezleri ile merkeze dönüştürülmesi uygun görülen gündüzlü hizmet veren çocuk ve gençlik merkezleri ile yaşlı hizmet merkezlerinde görev yapan kuruluş müdürleri ve müdür yardımcıları hariç tüm personelin ataması bugünden itibaren, bakanlık il ve ilçe müdürlükleri ile gündüzlü ve yatılı kuruluşlarda görev yapan sosyal çalışma görevlilerinin atamaları ise altı ay içinde yapılacak.
    
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER