ÖNE ÇIKANLAR :
YAŞAMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 30 Ekim 2012 Salı 11:38

Sınav odaklı müfredat kalkacak

Sınav odaklı müfredat kalkacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yük olan bir uygulamayı daha ortadan kaldırıyor.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul türlerinin azaltıldığı ve sınav odaklı olmayan müfredat dönüşüm programını aralık ayının sonuna kadar tamamlayacak.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlanan 2013 Yılı Programı'nın ''Eğitim Sistemi'nin Geliştirilmesi'' bölümünde düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi toplumu gereklerini haiz bireyler yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi.
Eğitim sisteminde kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı uygulanacağı vurgulanan bölümde, eğitim yönetimi, öğretmen yetiştirme süreçleri, müfredat ve eğitim ortam ve araçlarının bu dönüşüm sürecini destekleyecek şekilde güçlendirileceğinin altı çizildi.

Buna göre, MEB, aralık ayı sonuna kadar müfredat dönüşüm programını tamamlayacak. Maliye Bakanlığı ile harekete geçilecek çalışmada, orta öğretimde okullar arasındaki başarı farklılığını asgari düzeye indirmek amacıyla okul türleri azaltılacak.

Genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik orta öğretim, okul türü yerine program çeşitliliğine göre yeniden yapılandırılacak. Bu yapılandırmada öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak şekilde farklı eğitim kademeleri arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı, başarısızlıkların telafi edilebildiği, anlaşılır ve özendirici bir sistem yaklaşımı benimsenecek.

İlk ve orta öğretimdeki öğrenciler için yönlendirme faaliyetleri ve sosyal aktiviteler artırılacak ve etkinleştirilecek. Çalışmayı MEB, İŞKUR, TOBB ve İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları birlikte yürütecek.

Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı artırılacak. Ayrıca mesleklerin tanıtımı amacıyla işyeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günleri etkinlikleri geliştirilecek. Okul binaları kolay erişilebilir, yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekanlar olarak inşa edilecek.
    
      Farklı öğrenme yetisini merkeze alan rehberlik hizmeti
    
İçerik ve işlevselliğin ön plana alındığı, çağın şartlarıyla uyumlu müfredatların hazırlanması ve güncellemelerin yapılması sağlanacak. MEB'in sorumluluğunda yürütülecek çalışmalara TÜBİTAK, YÖK, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları destek verecek.

Yenilikçiliği ve araştırmacılığı esas alan müfredat programları geliştirilecek ve ülke geneline yaygınlaştırılacak. Mevcut öğretim ve rehberlik programlarının içerikleri yenilenecek ve yeni derslerin öğretim programları hazırlanacak. İlk ve orta öğretimdeki derslerin öğretim programlarını değerlendirme çalışmaları yürütülecek.

Eğitim sistemi bireyin yeterliliklerini, farklı öğrenme yetisini merkeze alan, ölçme ve değerlendirmeye dayalı etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunan bir yapıya dönüştürülecek.
    
      Yönetici ve öğretmenlere hizmet içi ''şiddet'' eğitimi

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla ölçme ve değerlendirme araçları güncellenecek.

Psikolojik ölçme araçlarını kullanacak uzmanların niteliğini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Engellilere yönelik mesleki eğitim programları hazırlanacak. Üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine yönelik farklı eğitim modelleri geliştirilecek ve uygulamaya konulacak. Başta şiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine yönelik tedbirler artırılacak.

Okullarda öğrenciler kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilecek ve seçtikleri sosyal etkinlikleri yürütmek üzere eğitim materyalleriyle donatılmış çalışma alanları oluşturulacak. Eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri şiddet ve şiddete kaynaklık eden hususlarda hizmet içi eğitimlerden geçirilecek. Eğitim alanlarında güvenlik önlemleri artırılacak.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER