ÖNE ÇIKANLAR :
YAŞAMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 16 Ocak 2017 Pazartesi 14:43

15 Temmuz yeni müfredatta

15 Temmuz yeni müfredatta

MEB tarafından hazırlanan yeni müfredat taslağında, ilkokullardaki hayat bilgisi ve ortaokullardaki sosyal bilgiler derslerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine de yer verildi.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni müfredat taslağında, ilkokullardaki hayat bilgisi ve ortaokullardaki sosyal bilgiler derslerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine de yer verildi.

AA muhabirinin, MEB yetkilileri ve kamuoyunun görüşüne sunulan yeni müfredat taslağından derlediği bilgilere göre, ilkokullarda hayat bilgisi dersleri, öğrencilerin hayata hazırlanmalarını sağlayacak nitelikte içerikte planlandı.

Bu doğrultuda dersin ünite adları değiştirilerek hayat kavramı üzerinde duruldu ve "okulumuzda hayat", "evimizde hayat", "sağlıklı hayat", "güvenli hayat", "ülkemizde hayat", "doğada hayat" isimleri ünitelere verildi. Program, yaparak yaşayarak öğrenimi merkeze alan ve öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını öngören anlayışla hazırlandı.

Bu bağlamda insan hayatındaki önemli konulardan biri olan kariyer bilinci geliştirme becerisi programa eklendi. Programa aile birliğine önem verme, bağımsızlık, dostluk, kültürel mirasa duyarlılık, vefalı olma, vicdanlı olma değerleri eklenirken, doğa sevgisi olarak daha önceki müfredatta yer alan doğal çevreye duyarlılık, yardımlaşma konuları da yardımseverlik olarak değiştirildi.

- Hayat bilgisi derslerinde 15 Temmuz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milli günler ve bayramlar başlığı altında hayat bilgisi derslerinde birinci sınıftan itibaren işlenecek. Birinci sınıf düzeyinden itibaren "etkin vatandaşlık" konu başlığında, kazanımların ele alınması sırasında demokratik tutumu benimseme ve eşitlik gibi değerler ile eleştirel düşünme, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi hedeflendi.

Öğrenciler, bu derslerde demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştıracak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi kavrayacaklar. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile yasama, yürütme ve yargı gücünün her birinin kendine has yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilecek öğrenciler, yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları değerlendirecekler. Ayrıca, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireyler konuları öğrencilere anlatılacak.

Taslakta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ile ilgili konular, altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde ayrı bir ünite olarak yer alırken, ilgili tüm derslerde de "değerler eğitimi" kapsamında yer alacak.

Toplumsal hayatta demokrasinin önemi, örnek olaylardan yola çıkarak tartışılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konunun işlenmesi sırasında ele alınacak.

15 Temmuz, liselerde felsefe derslerinde, "çağdaş felsefe" adı altında işlenecek. Öğrenciler, bu derslerde milli irade, hukuk devleti ve demokrasi bilinci çerçevesinde antidemokratik darbe girişimi karşısında 15 Temmuz 2016 da gösterilen halk direnişini değerlendiren özgün bir metin yazma çalışması yapacaklar.

MEB tarafından 15 Temmuz etkinliklerinin okulların ilk haftasında tüm Türkiye genelinde yapılması planlanıyor.

- Atatürkçülük dersleri

Öte yandan, ilkokul birinci sınıf hayat bilgisi dersinde görsel ve işitsel materyallerle Atatürk'ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulacak.

İlkokul birinci sınıf seviyesinde öğrencilerden, okulu ve okulun işleyişini tanıma, okul kurallarına uyma, okulda ve evde başkalarıyla iletişim kurma, kişisel bakım ve temizliğe dikkat etme, sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri fark etme, okulda, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma, ülkesinin genel özelliklerini tanıma, Atatürk'ün hayatı, milli ve dini bayramlar, yakın çevrede bulunan bitki ve hayvanlar, mevsimler ve özellikleri ile geri dönüşüm gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenecek.

İkinci sınıfta Türk bayrağının ve İstiklal Marşı'nın, vatanı ve milleti temsil ettiği aktarılacak. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadığı duygu durumu ve ülkenin içinde bulunduğu şartlar özetlenecek. Bu sınıf düzeyinde öğrenciler, Atatürk'ün çocukluğunu araştıracak. Atatürk'ün başarılı bir öğrenci olması, ailesine değer vermesi ve çocukluk anıları üzerinde durulacak.

Üçüncü sınıfta ise Atatürk'ün kişilik özellikleri araştırılacak. Atatürk'ün arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışması, başkalarının görüşlerine değer vermesi, kararlılık, akıl yürütme, inandırıcılık ve insan sevgisi özellikleri üzerinde durulacak. Atatürk'ün askeri ve siyasi hayatı ise dördüncü sınıftan itibaren sosyal bilgiler ve diğer derslerde işlenecek.

Öğrenciler hayat bilgisi derslerinde üçüncü sınıftan itibaren ilgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştıracak.
Her mesleğin gerekli olduğu vurgulanacak ve konu işlenirken çeşitli mesleklerin günlük yaşamdaki yeri ve
toplumsal iş bölümü üzerinde durularak ele alınmasına özen gösterilecek.

İlkokul müzik derslerinde de Atatürk'ün müziğe katkıları, sevdiği şarkılar, marşlar gibi konular işlenecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER