ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Yağışlı
TEKNOLOJİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Aralık 2013 Cumartesi 17:40

Apple'ın Ceo'su Fatih için geliyor

Appleın Ceosu Fatih için geliyor

Apple'ın CEO'su Tim Co­ok Türkiye'ye geliyor.


Şu­bat ayın­da Zor­lu Cen­te­r’­da­ki App­le Sto­re­’un açı­lı­şı için Tür­ki­ye­’ye ge­le­cek olan App­le­’ın CE­O’­su Tim Co­ok’­un FATiH Pro­je­si kapsamında alınacak 10 milyon tablet için 4 mil­yar do­lar tek­lif sun­ma­sı bek­le­ni­yor.

Tim Cook’un ilk ola­rak Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­la ve da­ha son­ra da Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ile gö­rüş­me­si bek­le­niyor.

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER