ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL25°C
Parçalı Bulutlu
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 09 Ekim 2013 Çarşamba 21:07

Tahkim'den Beşiktaş kararı

Tahkimden Beşiktaş kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasını onadı.


Beşiktaş yönetiminin itirazı sonucu Tahkim Kurulu bugün duruşmalı bir toplantı yaptı ve kararını açıkladı.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 4 maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı reddederek, cezayı onadı. Kurul ayrıca Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Ergün'ün 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin TL para cezasını da onadı.

Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
 
"1. Beşiktaş A.Ş 'nın PFDK'nın 26.09.2013 tarih ve E.2013-2014/130, K.2013-2014/153 sayılı kararına itirazlarına dair dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda yapılan duruşmaya Beşiktaş A.Ş. yöneticileri ve vekilleri katıldı. Müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde;
 
PFDK' ca Beşiktaş A.Ş. kulübüne;
 
- Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 52/2.maddesi uyarınca 40.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,
 
- Müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 45/1.maddesi uyarınca 10.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,
 
- Tribünlere kapasite üzerinde seyirci alınmasından ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 45/1.maddesi uyarınca 20.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,
 
- Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nın 51/3.maddesi 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/231 K.);
 
2. Sivas Dört Eylül Belediye Spor Kulübü futbolcusu Alper Hamdi Bayraktar'ın, PFDK'nın 03.10.2013 tarihli ve E. 2013-2014/156, K.2013-2014/166 sayılı kararına itiraza ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
 
- PFDK'ca Sivas Dört Eylül Belediye Spor Kulübü futbolcusu Alper Hamdi Bayraktar'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT' nin 42.ve 34/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,
 
- Kurulumuzca yaptırımın ertelenmesine ilişkin verilen kararlar ışığında FDT' nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (2013/232 K.);
 
3. Bergama Belediye Spor Kulübü' nün futbolcusu Zafer Cansız' a hakkında, PFDK' nın 03.10.2013 tarihli ve E.2013-2014/162, K.2013-2014/188 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde; Bergama Belediye Spor Kulübü futbolcusu Zafer Cansız' ın rakip takım sporcusuna yönelik eylemi, her ne kadar PFDK' ca şiddetli hareket olarak kabul edilmiş ise de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları dikkate alındığında eylemin FDT'nin 43/1-a maddesinde düzenlenen saldırı niteliğinde olduğu anlaşılmakla birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve nihai cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca Bergama Belediye Spor Kulübü futbolcusu Zafer Cansız' a rakip takım sporcusuna yönelik eylemi nedeniyle verilen 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile (2013/233 K.);
 
4. Sanıca Boru Elazığ Spor Kulübü'nün, futbolcusu Çağlar Birinci hakkında, PFDK' nın 03.10.2013 tarihli ve E. 2013-2014/159, K.2013-2014/168 sayılı kararına itiraza ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;
 
- PFDK' ca; Sanıca Boru Elazığ Spor Kulübü futbolcusu Çağlar Birinci' ye rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT' nin 42.ve 34/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakan men ve 13.000-TL para cezası ile; ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT' nin 35/1-a ve 34/4.maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakan men ve 13.000.TL para cezası olmak üzere neticeten (toplam) 4 resmi müsabakadan men ve 26.000-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile,
 
- Kurulumuzca yaptırımın ertelenmesine ilişkin verilen kararlar ışığında FDT'nin 101. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılan "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (2013/234 K.);
 
5. Galatasaray A.Ş. yöneticisi Şükrü Ergün'ün PFDK' nın 03.10.2013 tarih ve E.2013-2014/160, K.2012-2013/170 sayılı kararına itirazına dair dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine; PFDK' ca; Galatasaray A.Ş. yöneticisi Şükrü Ergün' e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 37/b. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 22.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile (2013/235 K.);
 
6. Silivri Spor Kulübü futbolcusu Serkan Urgancı' nın, PFDK' nın 03.10.2013 tarihli ve E.2013-2014/162, K.2013-2014/189 sayılı kararına itiraza ilişkin dosya incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntülerini içeren CD de izlenmek suretiyle tüm dosya üzerinde yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca; Silivri Spor Kulübü futbolcusu Serkan Urgancı' ya rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT' nin 43/1-a ve 34/4.maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oyçokluğu ile (2013/236 K.) karar verildi."

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER