ÖNE ÇIKANLAR :
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 03 Temmuz 2013 Çarşamba 18:15

Spor müsabakalarında görev yapan polislere ücret geliyor


'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Çalıştayı'nda dikkat çekici kararlar alındı. En kısa zamanda tüm spor alanlarına yüz tanıma sistemiyle birlikte ses kaydı yeteneği olan kamera sistemi kurulacak. Müsabakalarda görev yapan tüm polislere ücret ödenecek. Holigan taraftarlar, müsabakalardan ömür boyu men cezası ile cezalandırılacak. Seyirden yasaklama kararlarının kişinin adresine tebligatında aksamalar yaşandığı için tebligat, federasyon sitesi/kulüp sitesi gibi bir internet ortamında ilan edilebilecek. Stada giren tüm taraftarlar üzerinde alkol kontrolü yapılamayacağından alkollü olduğu dışarıdan açıkça anlaşılan hallerde bu kişiler üzerinde kontrol yapılabileceği hususunda mevzuatta düzenleme yapılacak.

"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Çalıştayı" 17-18 Haziran 2013 tarihlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Spor Kulüpleri ve Federasyon temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştaya ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden yaklaşık 300 kişi katıldı.

Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin yapılması gerekenler konusunda ise "Elektronik bilet ve TC numaralı bilet, kamera ve turnike sistemleri, spor kulüplerinin talimatlandırılması, özel güvenlik, ücret ödenmesi, ücretsiz bilet, medyaya verilen demeçler, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi, taraftar organizasyonları, tribün liderleri, maddi yetersizlik, mevzuat çalışması ve cezaların arttırılması, spor savcılarının görevlendirilmesi, karaborsa bilet ile ilgili mevzuat düzenlemesi, protokol tribünleri, üst kurul, stadyumlara yüz tanıma sistemlerinin kurulması, stadyum ve spor salonlarının denetimi, futbol harici branşlarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

HOLİGAN TARAFTARA ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve HSYK, Spor Kulüpleri ve Federasyon temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan komisyonlarda şu kararlar alındı:

"Özel güvenlikle ilgili mevzuatta öngörülen spor güvenliği eğitiminin ilgili birimlerce verilmesi ve özel güvenlik ihalelerinin federasyonca yapılması

En kısa zamanda tüm spor alanlarımıza yüz tanıma sistemiyle birlikte ses kaydı yeteneği olan kamera sisteminin oluşturulması

Elektronik bilet sistemine geçilmesi

Müsabakalarda görev yapan tüm polislere ücret ödenmesi

Holigan taraftarların müsabakalardan ömür boyu men cezası ile cezalandırılması

SEYİRDEN YASAKLAMA KARARLARI İNTERNET ORTAMINDAN İLAN EDİLECEK

Seyirden yasaklama kararlarının kişinin adresine tebligatında aksamalar yaşandığı için tebligatın federasyon sitesi/kulüp sitesi gibi bir internet ortamında ilan edilebilmesi

Karaborsanın 5149 sayılı Kanunda olduğu gibi 6222 sayılı Kanunda da yeniden düzenlenmesi

Basın yayın kapsamında işlenen kabahatlerin takibinin Cumhuriyet Savcıları, kolluk kuvvetleri, federasyonlar, RTÜK ve diğer kuruluşlar tarafından kendi imkânları ölçüsünde yapılması

Seyirden yasaklama tedbirinin kolluk tarafından derhal uygulanması ayrıca uygulamadaki muğlaklığın giderilmesi amacıyla ilgili Kanun'da seyirden yasaklama tedbirinin kolluk tarafından veya Cumhuriyet savcılığı tarafından doğrudan uygulanacağının açıkça belirtilmesinin ve HSYK tarafından hâkimler ve Cumhuriyet savcıları yönünden uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bir genelge düzenlenmesinin uygun olacağı

Ön ödeme halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinde 6222 sayılı Kanun'un 18/6. maddesi gereğince seyirden men yasağının 1 yıl süre ile devam etmesi gerektiği

STADA GİREN TARAFTARLAR ÜZERİNDE ALKOL KONTROLÜ YAPILACAK

Spor savcılığının uygulanması ve HSYK tarafından karar alınmasına gerek bulunmadığı, öte taraftan öncelikli olarak Türkiye Süper Lig Futbol takımlarının bulunduğu mahallerde olmak üzere gerekli görülen diğer illerde Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinin Emniyet Müdürlükleri bünyesinde kurulması ve müsabakalarla ilgili Cumhuriyet savcıları ile temasa geçecek kişilerin belirlenmesi gerektiği

Spor savcılarına protokolde yer tahsis edilebileceği ancak, spor savcılarının müsabakalarda bizzat bulunması gerektiğinin zorunlu olmayacağı

Stada giren tüm taraftarlar üzerinde alkol kontrolü yapılamayacağı ancak, gerekli görülen hallerde (alkollü olduğu dışarıdan açıkça anlaşılan hallerde) itiraz üzerine bu kişiler üzerinde kontrol yapılabileceği hususunda mevzuatta düzenleme yapılması gerektiği

6222 sayılı Kanun gereğince koruma tedbirlerinin süresinin azami sınırının belirlenmesi ve sürenin başlangıcının ilk koruma tedbiri alındığı tarihten itibaren sınırlandırılması gerektiği."

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER