ÖNE ÇIKANLAR :
SPORTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 03 Temmuz 2013 Çarşamba 15:21

Fener'de genel kurul üyeleri harekete geçti

Fenerde genel kurul üyeleri harekete geçti

Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri, başkan ve yöneticiler için konulan ihtiyati tedbir kararına itiraz ediyor.


Recep Özcan tarafından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, asbaşkanlar İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosturoğlu aleyhine açılan ve 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bahsi geçen yöneticilerin üyeliklerini tedbiren durdurması ve dava sonuçlanıncaya kadar uzaklaştırması kararına itiraz edildi. 
Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri, Başkan ve yöneticiler için konulan ihtiyadi tedbir kararına mahkemeye başvurarak itiraz etti.
19 Mayıs 2012'de yapıyan son seçimde oy veren Genel Kurul Üyelerinin birçoğu kendi oylarına ve kendi seçimlerine karşı hareket edildiği gerekçesiyle durdurma kararına neden olan davaya müdahil olma isteğinde de bulunuyorlar. 
Bu davanın ve alınan kararın genel kurulun hür iradesine aykırı olduğu belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nun açık ve özgür iradesine ters düşen bu davranışın hukuka da aykırı olduğu kaydedildi. 
Dosya ve açılan davayla ilgili belge ise şöyle:
İSTANBUL ANADOLU 
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE
DOSYA NO : 2013/369 ESAS
DAVALILAR YANINDA
MÜDAHALE TALEBİNDE
BULUNAN : 
Davacı : Recep Özcan
Vekili : Ertuğrul Yönet
Yenisoğanlık Mah. Uprise 14. Kat No : 130 Kartal/İstanbul
DAVALILAR : Fenerbahçe Spor Kulübü
: Aziz Yıldırım
: İlhan Yüksel Ekşioğlu
: Mehmet Şekip Mosturoğlu
KONU : Başkaca haklarımız saklı kalmak kaydıyla mahkemenizin 2013/369 esas sayılı dosyasında a) davalılar lehine ve yanlarında müdahale talebim ile b) mahkemenizce verilen davalıların (gerçek kişiler açısından) Fenerbahçe spor kulübündeki görevlerinden uzaklaştırılması hakkındaki tedbir kararına itirazımı içeren dilekçedir.
TARİH : 01.07.2013 
AÇIKLAMALAR :
Davacı Recep Özcan tarafından yukarıda isimleri yazılı davalılar aleyhine dava açıldığını; ismi geçen kulüp yöneticilerinin üyeliklerinin Sayın Mahkemenizce tedbiren durdurulduğunu ve bu şahısların kulüpteki görevlerinden dava sonuçlanıncaya kadar uzaklaştırıldığına karar verildiğini basından öğrenmiş bulunuyorum.
Ben Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesiyim. Dolayısıyla üyesi olduğum kulüp ve yöneticileri hakkında verilecek karar, beni de doğrudan etkileyecektir. Huzurdaki davaya müdahil olmamda hukuki menfaatim vardır.
Bu nedenle davaya, davalılar yanında katılma talebinde bulunuyorum. 
Sayın Mahkemenizce, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin genel kurul üyelerinin oyları ile seçilen davalı kulüp yöneticileri hakkında verilen "DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA" yönündeki TEDBİR KARARI benim ve binlerce genel kurul üyesinin iradesinin yok sayılmasıdır. Zira Türk Medeni Kanunu'nun 80. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür." hükmü gereğince dernek kurullarını seçmek ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliği ilgili her türlü karar alma hakkı ve yetkisi, benim de üyesi olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Genel Kurulu'na aittir. Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği'nin genel kurulun görev ve yetkilerinin düzenlendiği 11. maddesinde de "Kulüp organlarını seçmek" ve "Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek" hususunda genel kurulun görevli ve yetkili olduğu belirtilmiştir. Buna göre davalıların üyelikleri hakkında her türlü karar verme yetkisinin tek ve mutlak sahibi, benim de üyesi olduğum Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Genel Kurulu olup, Sayın Mahkemeniz davalıların üyelikleri hakkında herhangi bir karar vermeye yetkili değildir. Dolayısıyla Sayın Mahkemenizin Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu yerine geçerek davalıların üyelikleri hakkında aldığı ve alacağı her karar hukuka aykırıdır. 
Yargı sürecinin devam ettiği dava gerekçe gösterilerek Yöneticilerimizin KÖTÜ ŞÖHRET SAHİBİ oldukları iddia edilmiştir. Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 2012 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen olağan seçimli kongresinde, yargı süreci devam eden davaya konu iddialara rağmen (Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu tutuklu iken) Genel Kurula katılan üyeler tarafından (geçersiz iki oy hariç) OY BİRLİĞİ ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Mehmet Şekip Mosturoğlu ile İlhan Yüksel Ekşioğlu ise yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 2013 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen yıllık olağan Genel Kurul toplantısında da üç davalının içinde yer aldığı Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından OY BİRLİĞİ ile ibra edilmiştir. Bu durum, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Genel Kurulu'nun davalıları "kötü şöhret sahibi" olarak nitelemediğinin açık delilidir. Bu açık delile rağmen, davalıların "kötü şöhret sahibi" olduğu iddiasının kabulü Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu üyelerinin açık ve özgür iradelerinin yok sayılmasıdır. Davalıların özgür iradelerimiz ile seçtiğimiz görevlerinden uzaklaştırılması yönündeki karar, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulu'nun açık ve özgür iradesine aykırı olduğu gibi hukuka da aykırıdır. 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 394. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "İhtiyati tedbir kararının uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati tedbiri öğrenmelerinden itibaren bir hafta içinde ihtiyati tedbirin şartlarına ve teminata itiraz edebilirler." hükmü gereğince yukarıda açıkladığım sebeplerle İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ EDİYORUM.
SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım nedenlerle;
1- Davalılar yanında müdahale talebimin kabulüne,
2- Tedbiren görevden uzaklaştırılma kararının itirazım üzerine kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyorum. Saygılarımla. 01.07.2013
 
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER