ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL18°C
Parçalı Bulutlu
SAĞLIKTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 21 Haziran 2013 Cuma 11:41

Sünnetçiler tarih oluyor!

Sünnetçiler tarih oluyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa tasarısına göre profesörler hastanelerde sözleşmeli çalışabilecek. Sünnetçi değil doktor sünnet yapabilecek.


Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı ile yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi hükmüne tabi kılınıyor. Üniversitelerde sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öngörülüyor ve öğretim üyelerinin belli şartlarda ve sınırlı olarak üniversite dışında hizmet verebilmesine imkan tanınıyor. Öğretim üyelerine mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri sebebiyle ödenecek ek ödeme oranları artırılıyor, bu ödemenin kuralları belirleniyor. Ayrıca üniversite dışındaki hizmetlerinden elde edilen gelirlerin de yüzde 50'sinin limite bağlı olmaksızın öğretim üyelerine ödenmesi öngörülüyor. Tasarı ile üniversitelerde olduğu gibi Gülhane Askeri Tıp Akademesi'nde de sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılmasına imkan sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekat ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülecek.

SÜNNET AMELİYATI SADECE HEKİMLERCE YAPILABİLECEK

Sünnet ameliyesi sadece tabiplerce yapılabilecek. Ancak olağanüstü ve istisnai hallerde Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenecek eğitimi alan kimseler tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına imkan tanınacak.

ORGAN NAKLİ

Organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile yurt dışından temin edilmesi Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve donanıma sahip kurumlarca yapılacak. Kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular aksine bir vasiyet ibraz edilmediği takdirde alınabilecek. Vücudunu ölümünden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen, kimsenin sahip çıkmadığı cesetlerin bilimsel araştırma için kullanılmak üzere yükseköğretim kurumlarına verilebilmesi için kanunda belirlenen 'adli kovuşturma ile ilgisi olmama' şartı 'ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış olanlar' şeklinde değiştirilecek.

Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurt içinden yeteri kadar temin edilememesi halinde yurt dışından kadavra veya kadavra parçası temin edilebilecek.

Klinik araştırma kapsamı genişletilecek. Kamu dışındaki sağlık kuruluşlarının da kamuya ait merkezlerin ve hastanelerin koordinatörlüğünde veya idari sorumluluğunda olmak kaydıyla klinik araştırma kapsamına alınabilecek.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik olarak kamu görevlilerine karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklama nedeni sayılan suçlar arasına alınacak.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de görevleri sırasında işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılacak.
 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER