ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL14°C
Çok Bulutlu
SAĞLIKTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 04 Kasım 2014 Salı 13:21

Sağlık Bakanlığı el attı

Sağlık Bakanlığı el attı

Sağlık Bakanlığı ilaç harcamalarının etkinliği kontrol altına alınacak.


Sağlık Bakanlığı, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliğini kontrol edecek. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri bankası kullanılarak, akılcı ilaç kullanımı davranışlarını teşvik etmeye, izleme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem geliştirilecek.

Hükümetin 2015 yılı programında yer alan bilgiye göre, akılcı ilaç kullanımı için sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanacak, ilaç ve tıbbi cihazların kalitesi, kullanımı ve bunlara yönelik harcamaların etkinliği kontrol edilecek.

Bu kapsamda, akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme, müfredat geliştirme faaliyetleri yürütülecek, izleme değerlendirme sistemi kurulacak. Sağlık Bakanlığı, bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK, üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ile birlikte çalışacak.

Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının ve vatandaşların farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Sağlık eğitimi müfredatlarına akılcı ilaç kullanımı eğitimlerinin dahil edilmesi yönünde çalışmalar yapılacak, SGK veri bankası da kullanılarak akılcı ilaç kullanımı davranışlarını teşvik etmeye, izleme ve değerlendirmeye yönelik bir sistem geliştirilecek.

E-Reçete'nin yaygınlaşmasıyla beraber izleme ve değerlendirme sisteminin tüm hekimleri kapsamasına yönelik çalışmalara devam edilecek.

-PDEÖ Sistemine ek göstergeler eklenecek

Veriye ve kanıta dayalı politikalarla desteklenen, erişilebilir, nitelikli, maliyeti etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu esas alınacak.

Bu amaca ulaşmak için öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecek, birinci basamak sağlık hizmetleri etkinleştirilecek; altyapı ve sağlık personeli ihtiyacı karşılanacak ve ülke genelindeki dağılım dengelenecek ve akılcı ilaç kullanım mekanizmaları oluşturulacak.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme sistemine sağlık hizmetinin kalitesi ve etkinliğine ilişkin göstergeler eklenecek. Bunun için Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve üniversitelerle Aralık 2015'e kadar işbirliği yapılacak.

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine (PDEÖ) verilen hizmetin etkinliğinin ve hizmete ilişkin algının ölçülebileceği nitel göstergelerin de eklenmesi için ilgili mevzuatta değişiklik yapılacak.

-Acil sağlık hizmetleri güçlendirilecek

Acil sağlık hizmet sunumu kapsam ve kapasite olarak güçlendirilecek. Bunun için Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, belediyeler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte çalışacak.

Bu kapsamda, acil sağlık istasyonları nitelik ve nicelik açısından iyileştirilecek; kara, deniz ve hava ambulans hizmetleri güçlendirilecek.

-Merkezi Hastane Randevu Sistemi yaygınlaştırılacak

Öte yandan, sağlık hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar geliştirilecek.

Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS) kullanımı ülke geneline yaygınlaştırılacak. Bunun için RTÜK ve TRT ile işbirliği yapacak olan Sağlık Bakanlığı tarafından sistemin kullanımında yaşanan sorunların tespiti ve toplumsal algıyı ölçmek amacıyla bir araştırma projesi hazırlanacak. Her tür görsel ve basılı materyal ile sistemin kullanımı tanıtılacak ve yaygınlaştırılacak.

-Ulusal standartlar geliştirilecek

Hizmet kalitesinin artırılması, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetinin sağlanması amacıyla klinik kalite programı ile hizmet sunumuna yönelik ulusal standartlar geliştirilecek.

Bu kapsamda, sağlıkta kalite standartları setleri geliştirilecek, Sağlık Bakanlığınca akreditasyon sistemi oluşturulacak ve hizmete alınacak. Üç yeni sağlık olgusunda kalite göstergeleri geliştirilecek.

-Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı tamamlanacak

Sağlıkta insan gücü, demografik gelişmeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilecek.

Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı tamamlanacak. Bunun için Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, YÖK, üniversiteler işbirliği yapacak.

Sağlık kuruluşlarının hedef nüfus, hizmet bölgesi, fiziki yapı ve hizmet sunum özelliklerini esas alan ve somut hedefleri içeren personel dağılım planı güncellenecek ve Sağlık İnsan Kaynakları Stratejik Planı yeni sağlık mesleklerini de içerecek şekilde tamamlanacak.

 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER