ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Yağışlı
SAĞLIKTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Şubat 2013 Pazar 12:28

Döner sermaye haczine itiraz


Türk Sağlık-Sen'den, icra takibine uğrayan sağlıkçıların döner sermaye gelirlerinin tamamının haczedilmesine itiraz geldi. Sendika, mağduriyet yaşayan sağlıkçıların icra hukuk mahkemelerine dava açması için örnek dilekçe hazırladı.
     Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İcra İflas Kanuna göre icra takibi halinde maaş ve her nevi ücretin ancak dörtte birine haciz uygulanabilmesine rağmen bu durumda olan sağlık çalışanlarının her ay düzenli aldıkları döner sermayelerin tamamına icra müdürlüklerince el konulmaya başlandığını ileri sürdü.
     Kahveci şunları kaydetti:
     ''Döner sermayelerin emekliliğe yansıtılmaması ve adaletsiz dağıtımı gibi birçok konuda mağduriyet yaşayan çalışanlar, hacizde bile döner sermaye mağduru oluyor. Yasa dörtte bir oranında kesinti öngörürken ne yazık ki döner sermayelerin tamamına icra daireleri tarafından el konuluyor. Zaten hacizle mağdur olan çalışanın bir de elinden döner sermayesinin tamamı alınarak mağduriyet katlanıyor.''
     Sağlık çalışanlarından kendilerine ulaşan başvurular üzerine bu konuda mağduriyet yaşayanların icra hukuk mahkemelerine dava açması için örnek dilekçe hazırladıklarını bildiren Kahveci, dilekçelerde, döner sermayeler düzenli ödeme olduğu için tamamının kesilmesi yerine dörtte birinin haczedilmesi gerektiğinin savunulduğunu söyledi.
     Kahveci, bu konuda mağduriyet yaşayan tüm sağlık çalışanlarının sendikanın şubelerinden bu dilekçeleri temin edebileceklerini belirterek, ''Bu durumdakilerin haciz kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra hukuk mahkemelerine dilekçelerle başvurmaları gerekiyor'' dedi.
     Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Kahveci ayrıca, mağduriyetin giderilmesi için icra müdürlüklerine gerekli uyarıların yapılmasını da istedi.
    
     -''Maaşın bir unsuru''-
    
     Türk Sağlık-Sen'in örnek dilekçelerinde, döner sermayenin düzenli olarak ödenen bir ek ödeme olmasına rağmen tamamı üzerine haciz konulmasının kanuna aykırı olduğu ileri sürüldü.
     Bu gelirin ancak dörtte birinin haczedilebileceği ifade edilen dilekçelerde, İcra İflas Kanunu'nun ''Kısmen haczi caiz olan şeyler'' başlıklı 83. maddesinde, ''Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir'' hükmünün yer aldığı anımsatıldı.
     Ancak haczedilecek miktarın bunların dörtte birinden az olamayacağı vurgulanarak, birden fazla haciz var ise bunların sıraya konulacağı, sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemeyeceği belirtildi.
     Dilekçelerde, Aydın 1. İcra Hukuk Mahkemesinin, ''Döner sermayenin maaşın bir unsuru olduğu, bu nedenle ancak dörtte birinin haczedilebileceği'' yönündeki kararı anımsatıldı.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER