ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL12°C
Hafif Sağanak Yağışlı
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Mayıs 2014 Perşembe 20:23

Yeni yargı paketi alt komisyondan geçti

Yeni yargı paketi alt komisyondan geçti

Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak bilinen kanun tasarısının TBMM Adalet Alt Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu (HSYK) Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı nedeniyle eski yapısına döndüren düzenlemeler eklendi.TBMM Adalet Alt Komisyonu'nda, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde yaptığı çalışmaları tamamladı. Komisyon, yaptığı bazı değişikliklerle tasarının kapsamını genişletti.
Tasarı, düzenleme yürürlüğe girdiğinde "kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yargılaması devam edenler hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini öngörüyordu. Alt komisyonda yapılan değişiklikle, hakkında halen denetimli serbestlik veya tedavi kararı uygulananlar bakımından bu tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesi benimsendi.
Hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan kişiler için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilecek. "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan yargılaması devam eden davalarda, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi kararı verilen, ancak bu yükümlülükleri ihlal eden kişilerin yargılanmasına devam edilecek.
Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk halleri de dahil olmak üzere kamu görevlilerinin verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak devlet aleyhine açılabilecek. Devlet, ödediği tazminatı, görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine bir yıl içinde rücu edecek.
Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte suç soruşturması ve kovuşturması sırasında yapılan her türlü işlem veya alınan karar nedeniyle kamu görevlileri hakkında hukuk mahkemelerinde açılan ve devam eden tazminat davasına ilişkin dosyalar mahkemesince, temyizdeki dosyalar ise incelenmeksizin yetkili ağır ceza mahkemelerine gönderilecek.
Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle cezası hapse çevrilen hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlanamayacak.

-HSYK'da eski yapıya dönüş-

Alt komisyonda tasarıya, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan, ancak Anayasa Mahkemesi'nin kısmen iptal ettiği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısını değişiklikten önceki haline döndüren düzenlemeler eklendi.
HSYK Teftiş Kurulu Başkan ve başkan yardımcılarını HSYK Genel Kurulu'nun ataması, HSYK üyelerinin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına Genel Kurul'un karar vermesi, Genel Kurul'un daire başkanını dairenin üyeleri arasından seçmesi tasarıya eklenen maddeler arasında yer aldı.
HSYK Kanunu'ndaki Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddelerden biri de Teftiş Kurulu Başkanı'nın HSYK Başkanı olan Adalet Bakanı'na karşı sorumlu olması ve Teftiş Kurulu'nun Başkan'ın verdiği görevleri yapmasını düzenliyordu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı üzerine tasarıya eklenen düzenlemeyle, Teftiş Kurulu Başkanı'nın Kurul'a karşı sorumlu olması ve Teftiş Kurulu'nun Kurul'un verdiği görevleri yapması yeniden benimsendi.
HSYK Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarının HSYK Genel Kurulu tarafından atanmasına ilişkin değişiklik de tasarıya eklendi. Kurul müfettişleri ise hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 5 yıl görev yapmış ve üstün başarısıyla kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından atanacak.
Teftiş Kurulu Başkanı, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya ilgili daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapacak veya yaptıracak.
HSYK'ya üye seçiminde de Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği değişiklikten önceki esaslar uygulanacak.
HSYK Başkanı, gereken hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Başkan, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağıracak.
HSYK üyeleri hakkındaki disiplin soruşturması ve kovuşturması da eskiden olduğu gibi HSYK Genel Kurulu tarafından yapılacak. HSYK Başkanı, ihbar veya şikayeti doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra Genel Kurul'a sunacak. Yapılan görüşme sonucunda, soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde üyeler arasından gizli oyla üç kişilik soruşturma kurulu seçilecek. Soruşturma kuruluna en yüksek oyu alan, oyların eşit olması halinde yaşça büyük üye başkanlık edecek.
HSYK üyelerinin adli suçlarıyla ilgili soruşturma izni işlemlerinde Genel Kurul yetkili olacak.
Ayrıca HSYK'da görev yapacak tetkik hakimlerinin de Genel Kurul tarafından atanması benimsendi. Tetkik hakimliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 5 yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile kurul hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından muvafakatleri alınarak, Genel Kurul tarafından geçici veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılacak.
HSYK'da görevli kamu personelinin rotasyonu için, kurulun taşra teşkilatı bulunmadığı için Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmesine ilişkin düzenlemeye de gidildi. Kuruldaki kamu personeli, HSYK Genel Sekreteri'nin teklifi ve Başkan'ın uygun görmesi üzerine, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilecek.
Tasarı, 27 Mayıs Salı günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER