ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL20°C
Sağanak Yağışlı
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 13 Haziran 2013 Perşembe 22:15

Yeni anayasa yazımı


TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, hakimlerin emeklilik yaşını 65'ten 67'ye yükseltti.

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplanan komisyon, "Hakimlik mesleği ve teminatı", "Savcılık mesleği ve teminatı" ile "Adli kolluk" başlıklı maddeleri yeniden ele aldı.

Komisyon, mevcut anayasadaki gibi hakimlerin azlolunamayacağında mutabakat sağladı.

Hakimlerin, 65 yaşını bitirinceye kadar çalışacağına yönelik düzenleme, hakimlerin kendileri istemedikçe 67 yaşını bitirmeden emekli edilemeyeceği şeklinde değiştirildi. Ayrıca, hakimlerin, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamayacağı; meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar veya sağlık bakımından görevini yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar hakkında kanundaki istisnaların saklı olacağını benimsedi.

Komisyonun benimsediği diğer hükümlere göre, hakimler, kanunda açıkça belirtilen haller dışında resmi ve özel hiçbir görev alamayacaklar.

 Hakimlerin nitelikleri, mesleğe kabul şartları, atanmaları, özlük hakları, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenecek.

 Hakimler, adli ve idari yargı hakimleri olarak görev yapacaklar. AK Parti, bu fıkraya itiraz etti ve hakimlerin, idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olmasını önerdi.

Savcılar, adli görevlerinde hakimlik teminatına; idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı’na bağlı olacak.

 Savcıların yargılama faaliyeti dışındaki işlevlerinin çerçevesi ile savcılık kurumunun mukayeseli hukuk da gözetilerek tanımlanma gerekliliğini, komisyon daha sonra görüşecek.

 Herkesin, önceden izin almaksızın dernek kurma, derneğe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahip olduğu hükmü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk mensuplarına, görevlerinin niteliklerinin zorunlu kıldığı hallerle sınırlı olmak üzere hakim ve savcılar hakkında sınırlamalar getirilmesine engel olmayacak. Bu düzenlemeye, "Hürriyetçi, demokratik temel düzeni ihlal eden durumlar (ve ırkçı, etnik ya da dinsel nefreti veya şiddet, kin ve düşmanlığı teşvik ya da tahrik eden faaliyetlerde bulunan dernekler) derneklerin kapatılmasında dikkate alınacaktır. Hakimler ve savcılar mesleki ve sosyal hak ve hürriyetlerini korumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenme özgürlüğünden yararlanır" şeklinde gerekçe notu düşüldü.

Komisyon, daha önce kabul ettiği "Sendika hakkı" maddesinin gerekçe notunu, "Hakimler ve savcılar mesleki ve sosyal hak ve hürriyetlerini korumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenme özgürlüğünden yararlanır. Kanun bu özgürlüğün kullanılmasını güçleştirecek sınırlamalar getiremez" olarak değiştirdi.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER