ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL9°C
Çok Bulutlu
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 15 Nisan 2013 Pazartesi 22:16

Yeni anayasa yazımı


TBMM Anayasa Yazım Komisyonu, anayasanın bütünüyle değiştirilmesi dışında, konu itibariyle birbiriyle bağlantısı olmayan hükümler üzerinde ayrı ayrı oylama yapılması hususunda mutabık kaldı.
     MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplanan Anayasa Yazım Komisyonu, ''Anayasanın değiştirilmesi'' başlıklı maddenin görüşmelerine devam etti.
     Komisyon, anayasa değişikliği teklifinin, mevcut anayasadaki gibi Genel Kurul'da iki kez görüşülmesini ve oylamalarda gizli oy ilkesi uygulanmasını benimsedi. BDP, gizli oyu yeniden değerlendireceği notunu düşürürken, AK Parti, Genel Kurul'da bir defa görüşmenin yeterli olduğu görüşünü iletti.
     Komisyonun benimsediği diğer fıkralar şöyle:
     Anayasa değişikliği teklifinin maddelerle ilgili 1. tur görüşmelerinde Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen madde, 2. turda görüşülemeyecek. Bu halde Meclis anayasa değişiklik teklifini, Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğuyla halkoyuna sunabilecek.
     1. ve 2. tur görüşmelerinin herhangi birinde Meclis üye tamsayısının beşte üç oyun altında oy alınması halinde madde reddedilmiş sayılacak.
     1. tur görüşmelerinde Meclis üye tamsayısının en az beşte üç oy alınması halinde 2. tur görüşmeye geçilecek.
     2. tur görüşmelerinde Meclis üye tamsayısının üçte ikisinden daha az kabul oyu alması halinde anayasa değişikliği halkoyuna sunulacak.
     Anayasa değişikliği teklifinin bütününün oylamasında, bu sayılan nisap ve kurallar geçerli olacak.
     Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu Cumhurbaşkanının bir defa daha görüşülmek üzere Meclise geri göndermesi halinde, belirtilen bu kurallar dışında kanunların geri gönderilmesine ilişkin hükümler uygulanacak.
     Halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekecek.
     Anayasanın bütünüyle değiştirilmesi dışında, konu itibariyle birbiriyle bağlantısı olmayan hükümler üzerinde ayrı ayrı oylama yapılacak.
     Anayasa değişiklik teklifinin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabi olacak.
     Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten başlangıç kısmının, Anayasa metnine dahil olması, madde kenar başlıklarının anayasa metninden sayılmaması da komisyonda benimsenen diğer bir madde oldu.
     AK Parti ise başlangıç metni ve madde başlıklarının, anayasa metninden sayılmaması önerisinde bulundu.
    
     AK Parti'nin önerisi
    
     AK Parti ise anayasa değişikliği için farklı öneri getirdi.
     AK Parti, anayasanın değiştirilmesini, mevcut anayasadaki gibi TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebilmesini; değişikliğin Meclis üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğuyla kabul edilmesini önerdi.
     AK Parti'nin önerisine göre, Başkan, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları onaylayarak yayınlayabilecek veya veto edebilecek ya da halk oylamasına sunabilecek.
     Başkanca veto edilen kanunu, Meclis tarafından, üye tamsayısının beşte üçünün kararı ile halk oylamasına sunulabilecek.
     Meclis, veto edilen anayasa değişikliğine dair kanunu, üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğuyla aynen kabul ederse Başkan, bu kanunu onaylayarak yayınlayacak.
     Halk oylamasına sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabul edilmesi için geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER