ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Sisli
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 24 Nisan 2013 Çarşamba 21:38

"Torba Kanun" tasarısı TBMM'de


Türkiye'de, 18 yaşına kadar olanlar, şartsız olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar, genel sağlık sigortalısı olacak. Ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar da genel sağlık sigortalısı kapsamına alındı. Böylece 18 yaşına kadar olan herkes, şartsız olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında, öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacak. Bu kişiler, prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödeyecek.

Tanık Koruma Kanunu kapsamında haklarında koruma tedbirleri uygulanan kişilerle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayanlar, bu hallerin devamı süresince gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Türkiye'de 1 yıldan fazla ikamet izniyle yaşayan yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalısı olmaları zorunlu olmaktan çıkarılarak, isteğe bağlı hale getiriliyor.

İlgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'na, üniversite hastaneleri ile özel hastaneleri temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek birer üye de girecek. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alacak, kararlar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Komisyonca gerekli görülen hallerde, sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilecek.

Vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak, tahsil edilecek ilave ücret tavanı bir katından iki katına çıkarılıyor. İlave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Tasarıyla, üniversite hastanelerinde, kişilerin tercihiyle mesai saati dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine ilave ücret verilmesi öngörülüyor. Yükseköğretim kurumlarının sağlık hizmeti sunucularında, kişilerin tercihi üzerine öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında sunulan sağlık hizmetleri için alınacak ilave ücretlerin tavanı, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nca belirlenen sağlık hizmetleri bedelini geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Alınacak ilave ücret, bir defada bir asgari ücreti geçemeyecek.
    
Prim desteği
    
Özel sektörde, Türkiye'den yurt dışına götürülen sigortalılar için ödenecek primin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak. Bu hükümden faydalanabilmek için; işverenler tarafından verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi, sigorta primi tutarlarının Hazine tarafından karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve işverenlerin SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekecek. Kuruma olan prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenlerle taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece yüzde 5'lik avantajdan yararlanacak.

Tasarı, bölgesel istihdam teşviki uygulamasının hayata geçirilmesi kapsamında Bakanlar Kurulu'na, 6 puana kadar uygulanacak indirim oranı, indirimin süresi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre uygulanacak illeri belirleme yetkisi veriyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait arazi içinde, göçer olarak adlandırılanların hak sahiplerinin iskan edilecekleri taşınmaza ilişkin düzenleme yapılıyor.

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde, mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülüyor.

KİT sözleşmeli personeline fazla çalışma ücreti ödenmesini temin etmek için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun düzeleme yapılıyor.

23 Haziran 1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projelerle bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsam dışında olacak.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER