ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Çok Bulutlu
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 26 Nisan 2013 Cuma 22:20

Sayıştay Kanunu'nda Değişiklik Teklifi


CHP Grup Başkanvnekili Akif Hamzaçebi, Sayıştay'ın yapısını yeniden düzenleyen kanun teklifi verdi.
     Hamzaçebi'nin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklife göre, denetçi ve denetim ekibinin tespit ve bulgularına müdahale edilemeyecek. Denetim grup başkanları farklı düşüncedeyseler, denetim raporlarında bu görüşlerini belirtecekler.
     Sayıştay, kamu idarelerinin ve denetimine tabi diğer kuruluşların hesap ve işlemleriyle faaliyetlerini denetleyecek. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin, giderlerinin, mal ve kıymetlerinin mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmesi, alınması, harcanması, verilmesi, saklanması ya da idare edilmesinde görevli olan sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayacak. Sayıştay, raporlarını ve genel uygunluk bildirimini TBMM'ye sunacak.
     Sayıştay kuruluşuna dahil yargı ve karar organları daireler, Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu, Başkanlar Kurulu, Denetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu'ndan oluşacak.
     Sayıştay Başkanlığı için; Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay üyeliği, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların genel müdürlük, başkanlık, rektörlük veya dekanlık, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunma şartı da aranacak.
     Sayıştay üyelerinin üçte ikisi Sayıştay meslek mensuplarından, üçte biri diğer adaylar meslek kontenjanından olmak üzere 12 yıllığına seçilecek. Sayıştay Başkanlığı boşalan üyelik sayısının 6'yı bulduğu tarihten itibaren 7 gün içinde Resmi Gazete ve diğer basın yayın organları aracılığıyla seçim için duyuru yapacak. Başvurular Sayıştay'a yapılacak ve başvuru dilekçesinde hangi siyasi parti kontenjanından aday olunduğu belirtilecek. Üye adaylığı için başvuru süresi, ilk duyuru tarihinden itibaren 30 gün olacak.
     Sayıştay üyelerinin yüzde 50'si iktidar partisi ve parti gruplarına, yüzde 50'si muhalefet partisi ve parti gruplarına, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında kontenjan olarak ayrılacak. Diğer adaylar meslek grubu kontenjanı iktidar partisi veya partilerinden üye sayısı fazla olan tarafından kullanılacak.
     Plan ve Bütçe Komisyonu salt çoğunluk ile toplanacak. Gizli oyla yapılan aday seçiminde siyasi parti grupları, gruplarına ayrılan kontenjanın iki katı aday belirleyecek. Sayıştay üyeleri bu adaylar arasından her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak ve siyasi parti ve diğer adaylar meslek grubu kontenjanlarına uyulmak suretiyle TBMM Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilecek. Siyasi parti gruplarında, TBMM'de yapılacak seçimlerde kime oy kullanılacağına dair görüşme yapılamayacak ve karar alınamayacak.
     Sayıştay savcıları hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da YÖK tarafından bunlara denkliği kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki en az 4 yıllık fakülte ya da yüksekokullardan birini bitirmiş olması ve yüksek öğrenimden sonra mali, iktisadi, hukuki konularla ilgili kamu hizmetinde en az 16 yıl çalışmış olma şartı aranacak.
     Sayıştay Başkanı, Sayıştay'ın faaliyetleri ile ilgili olarak yılda en az iki defa Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirecek, raporların TBMM'de görüşülmesi sırasında hazır bulunacak.
     Kamu idarelerinin mali denetimleri sonucunda denetim grup başkanlıklarınca düzenlenen denetim raporlarının bir örneği Sayıştay Başkanlığı'nca ilgili kamu idaresine gönderilecek. Denetim raporları, kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacak.
     Sayıştay Genel Kurulu'nca görüş bildirilen dış denetim genel değerlendirme raporu ile kamu idarelerine ilişkin denetim raporları, Sayıştay Başkanı'nca genel uygunluk bildirimi ile birlikte TBMM'ye sunacak. Dış denetim sonuçları kurum ya da konu bazında müstakil raporlar halinde de hazırlanarak TBMM'ye sunulabilecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER