ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Hafif Sağanak Yağışlı
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Şubat 2013 Çarşamba 16:26

MHP'nin önerisi hazır!

MHPnin önerisi hazır!

AK Parti'den sonra MHP de yeni anayasa çalışmaları kapsamında önerilerini sundu.


TBMM AK Parti, yeni anayasa yazımına ilişkin yargı bölümüyle ilgili önerilerini, TBMM Başkanlığı'na sundmasının ardından MHP'nin önerisine göre, hakimler, idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na değil Hakimler Yüksek Kurulu'na bağlanacak.

MHP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu ''yargı'' bölümüne ilişkin önerisine göre, Anayasa Mahkemesi, Genel Kurul ve 3 daire halinde çalışmak üzere 34 üyeden oluşacak. Anayasa Mahkemesi üyeleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kendi aralarında çekilecek kura ile 8 yıllık süre için bir defa seçilecek.  

Savcılar, adli görevlerinde Savcılar Yüksek Kurulu'na, idari görevlerinde Adalet Bakanlığı'na bağlı olacak. Avukatlık, yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı hiç kimseden emir ve talimat almadan bağımsız olarak temsil eden kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslek olacak.

Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, kamu kurumu niteliğinde, bağımsız meslek kuruluşları olacak. Avukatların üstlendiği davalarda delil toplama yetkileri kanun ile düzenlenecek.

Yabancı avukatlık kuruluşları, mütekabiliyet esasına bağlı olarak, ancak yabancı hukuk ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilecek.

Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülecek. Bu mahkemeler, asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri askeri suçlara ait davalara bakmakla görevli olacak.
    
ESKİ MİLLETVEKİLİNE ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ
    
Anayasa Mahkemesi, Genel Kurul ve 3 daire halinde çalışmak üzere 34 üyeden oluşacak. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 7'si kamu hukuku anabilim dalları ile siyaset bilimi anabilim dalında çalışan profesörlerden; 7'si Yargıtay üyelerinden, 6'sı Danıştay üyelerinden, 1'i Sayıştay üyelerinden, 4'ü kamuda 15 yıldır çalışmakta olan üst kademe yöneticilerinden, 2'si 15 yıl baroya kayıtlı olarak çalışan avukatlardan, 1'i 15 yıl görev yapan yeminli mali müşavirlerden, 6'sı son genel seçimlerde geçerli oyların en az yüzde onunu almış siyasi partilerin göstereceği hukuk fakültesi mezunu milletvekilliği yapmış olanlar arasından Anayasa Komisyonu huzurunda kendi aralarında çekilecek kura ile 8 yıllık süre için bir defa seçilecek.

45 yaşını dolduran adaylar, kuraya katılmak üzere, TBMM Anayasa Komisyonu'na aday olarak müracaat edecek.

 Anayasa Mahkemesi, genel kurul ve üç daire şeklinde çalışacak. Her daire bir başkan ve 10 üye ile toplanacak ve salt çoğunlukla karar verecek.

Anayasa değişikliliğine ilişkin kanunların iptali davaları ile siyasi partilerin kapatılma davaları Genel Kurul'da görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi; siyasi partilerin kapatılma davalarına bakmak, siyasi partilerin mali denetimini ve uluslararası anlaşmaların anayasaya uygunluğunun ön denetimi yapmak, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü'nün şekil ve esas bakımından, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların ise sadece şekil bakımından, Anayasa'ya uygunluğunu denetleyecek.

Cumhurbaşkanı ve TBMM'de gurubu bulunan siyasi partiler, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü'nün iptali için Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 60 gün içinde dava açabilecek. Şekil sakatlığına dayanan davalarda ise süre 20 gün olacak.
    
YARGITAY
    
Yargıtay üyeleri, kanunun aradığı şartları haiz adli yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılan adaylar arasından, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulları'nın birlikte yapacağı toplantı huzurunda 8 yıl için kura ile seçilecek.

Yargıtay Başkanı, başkanvekilleri ve daire başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulu'nca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla her görev yeri için en çok oy alan dört aday arasından kura ile 4 yıl görev yapmak üzere seçilecek.

Yargıtay'ın en az bir dairesi askeri yargı mercilerinden gelen işlere bakar.
    
DANIŞTAY
    
İdari davalar, idare mahkemelerinde görülecek. Danıştay, idari mahkemelerce ve askeri idari yargı mercilerince verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme makamı olacak.
Danıştay üyelerinin dörtte üçü, kanunun aradığı şartlara haiz idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılan adaylar arasından; dörtte biri nitelikleri kanunda belirtilen görevliler arasından Bakanlar Kurulu tarafından gösterilecek boş üyeliklerin 3 katı kadar aday arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurullarının birlikte yapacağı toplantı huzurunda 8 yıl için kura ile seçilecek. Danıştay'ın da bir dairesi askeri idari yargı işlerine bakacak.
    
YÜCE DİVAN

Yüce Divan, 2'si Anayasa Mahkemesi, 4'ü Yargıtay Ceza Daireleri, 2'si Yargıtay Hukuk Daireleri, 2'si Danıştay İdari Dava Daireleri, 1'i Danıştay Vergi Dava Daireleri üyeleri arasından, kendi Genel Kurulları huzurunda kura ile seçilecek. Yüce Divanın üyelerinden en kıdemlisi Başkan olarak görev yapacak.

Yüce Divan, Cumhurbaşkanı'nı, Meclis Başkanı'nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanı ile Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayacak.

Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı yapacak. Hakimler Yüksek Kurulu, 15 üyeden oluşacak ve 2 daire şeklinde çalışacak. Daireler, yedişer üyeden oluşacak ve salt çoğunlukla karar alacak. Kurulun Başkanlığı'nı Adalet Bakanı yapacak. Savcılar Yüksek Kurulu, 11 üyeden oluşacak ve iki daire şeklinde çalışacak. Daireler, 5'er üyeden oluşacak ve salt çoğunlukla karar verecek.

Hakimler Yüksek Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER