ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Çok Bulutlu
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 02 Mart 2014 Pazar 11:47

Meclis'te 'Demokratikleşme Paketi' kabul edildi

Mecliste Demokratikleşme Paketi kabul edildi


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 'Demokratikleşme Paketi' olarak bilinen 'Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' kabul edildi. Kabul edilen kanuna göre, siyasi partiler ve adaylar, her türlü propagandayı Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerle de yapabilecek. Sabah saat 06.22'ye kadar çalışan TBMM Genel Kurulu, 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı.

Demokratikleşme paketine göre siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilecek. Siyasi partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana gelecek. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilecek. Beldelerde teşkilat kurulması zorunlu olmayacak.

Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de devlet yardımı yapılacak. Bu yardım, en az devlet yardımı alan siyasi partinin almış olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılacak. Yapılacak yardım, bir milyon Türk Lirasından az olamayacak. Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulacak.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde söz konusu hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilecek. İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şekilde ve kanunda sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergahın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenecek. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilecek.

Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneş batmadan önce dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilecek. Elde edilen kayıt ve görüntüler, şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamayacak.

FARKLI DİL VE LEHÇELERLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YAPILMASI

Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle eğitim ve öğretim yapmak amacıyla, özel okul açılabilecek. Bu kurumlarda eğitimi ve öğretimi yapılacak dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek. Bu kurumların açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasî düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin işe alınmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Köyler eski isimlerini alabilecek. Ön seçimler esnasında yapılacak propagandalarda Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılması yasağı kaldırılıyor, adaylar ön seçim propagandasında kendilerini Türkçe'den başka dil ve yazıyla da ifade edebilecek.

Her nevi fitre, zekat, kurban derileri ve bağırsak yardımlarının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının gelirleri sayılmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Şapka İktisası Hakkında Kanunla, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilmesini düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 222'nci maddesi, yürürlükten kaldırılıyor. 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER