ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL6°C
Yağışlı
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 23 Ocak 2013 Çarşamba 19:46

Bilgi edinmede yeni düzenlememler


 Yeni anayasada TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılıyor.
    
BDP Batman Milletvekili Ayla Akat başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, ''TBMM'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları'' başlıklı maddeyi müzakere etti.
    
Genel düzenlemede; TBMM'nin soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Gensoru, Meclis Soruşturması'nın yanı sıra ilave olarak ''rapor isteme'' yoluyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanması benimsendi. Rapor isteme ile ilgili madde yarın ayrıntılı olarak ele alınacak.
    
Soru önergelerine süresinde cevap verilmemesi halinde, ilgili Bakan, TBMM Başkanı tarafından Genel Kurul'da cevap vermeye davet edilecek. Davet üzerine 15 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde, soru önergesi Resmi Gazete'de ve TBMM'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Önerge sahibi milletvekiline Genel Kurul'da önergesi hakkında 10 dakika söz hakkı verilecek.
    
Meclis Araştırması
    
Komisyon, ''Meclis Araştırması''nı yeniden düzenledi.
    
Buna göre; bir siyasi parti grubunun talebi üzerine Genel Kurul'da alınacak kararla araştırma komisyonu kurulabilir ancak TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin talebi halinde de Meclis Araştırma Komisyonu kurulması zorunlu olacak. AK Parti, bu düzenlemeye katılmazken, Meclis araştırması ile ilgili önergenin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usullerinin İçtüzük ile düzenlenmesini önerdi.
    
Meclis Araştırma Komisyonu; kamu ve özel kuruluşlarda gerekli bilgi ve belgeleri isteyebilecek, ilgilileri dinleyebilecek. Kuruluş, kişi ve kurumlar komisyonun çağrısına uymakla yükümlü olacak. AK Parti, bu fıkraya katılmadı. BDP, bir konunun yargıya intikal etmesinin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına engel olmamasını, ayrıca araştırma komisyonunun talebine karşılık ticari sır ve devlet sırrının gerekçe gösterilememesini istedi.
    
CHP ve MHP; ticari sır ve devlet sırrı kavramlarına teknik, objektif ve somut ölçütler getirilmesini, aksi yaklaşımlarla araştırma komisyonu çalışmalarının engellenmemesini önerdi.
    
Gensoru
    
Gensoru önergesi, bir siyasal parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilecek. BDP, bu sayının 10 olmasını önerdi.
    
Gensoru önergesi, verilişinden sonraki 3 gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılacak; dağıtılmasından itibaren 10 gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülecek. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasal parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilecek. TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından verilen gensoru önergesinin gündeme alınması zorunlu olacak.
    
Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli olacak; ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak iki gün geçmedikçe yapılamayacak ve yedi günden sonraya bırakılamayacak.
    
Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanacak.
    
Bakanlar Kurulu'nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla mümkün olacak; oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılacak.
    
Bakanlar Kurulu'na karşı verilecek güvensizlik önergesinde başbakan adayının ismi yer alacak. Bakanlar Kurulu'nun, Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile düşürülmesi durumunda Cumhurbaşkanı, önergede ismi geçen milletvekilini Başbakan olarak atayacak.
    
AK Parti, hükümet sistemi olarak Başkanlık sistemini önermesi nedeniyle sadece bilgi edinme yolu olarak Meclis Araştırması'na katılırken, klasik parlamenter sistem önerilerinin müzakerelerine katılmadı.
    
   

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER