ÖNE ÇIKANLAR :
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Aralık 2012 Cuma 13:42

Bağış'tan önemli açıklamalar

Bağıştan önemli açıklamalar


Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye'ye de danışarak hazırlamasını bekledikleri bir yol haritasının uygulanmasına başlanacağını belirterek, hedeflerinin; Schengen ülkelerine girişte vize muafiyeti sağlamak olduğunu bildirdi.
    
Bağış, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in soru önergesine yazılı yanıt verdi.
    
Hükümet'in, Geri Kabul Anlaşması'nın parafe edilmesini, AB Konseyi'nin Avrupa Komisyonu'na vize muafiyetine gidecek sürecin başlatılması için yetki vermesine bağladığını belirten Bağış, yetkilendirmenin AB Konseyi'nce 21 Haziran 2012'de onaylanması üzerine Geri Kabul Anlaşması'nın paraflandığını anımsattı. Bağış, yetkilendirmeyle başlayan sürecin amacının, Türk vatandaşlarının tüm Schengen ülkelerine vizesiz girişini sağlamak olup, vize işlemlerinin kolaylaştırılmasından ibaret olmadığını kaydetti.
     Bağış, Türkiye'nin, üyelik müzakerelerine başlayan aday ülke sıfatıyla, vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz giriş hakkından yararlandırılmasında hukuki, siyasi ve ekonomik olmak üzere güçlü dayanaklara sahip olduğunu vurguladı.
     Bağış, Türkiye'nin, vize muafiyeti konusunda ortaklık ilişkisinden kaynaklanan taleplerinin hukuki dayanağını, 1 Ocak 1973'te yürürlüğe giren Katma Protokol'de yer alan ''koşulları ağırlaştırma yasağı''nın oluşturduğunu ifade etti.
     Türkiye-AB ortaklık hukukundan kaynaklanan bu hakkın uygulanması konusunda yargı kararları sayesinde önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Bağış, AB Adalet Divanı'nın (ABAD) kararlarından sonra, özellikle Almanya ve Hollanda mahkemelerinde, Türk vatandaşlarının hizmet sunma amacıyla, bu ülkelere vizesiz girebileceği yönünde kararlar verildiğini anımsattı.
     Bağış, hizmet alanlarında koşulları ağırlaştırma yasağı kapsamına dahil olup olmadıklarına ilişkin nihai yorumun, Alman mahkemelerinden ABAD'a giden bir ön karar başvurusunun (Demirkan davası) konusunu oluşturduğunu, bu konudaki ABAD yorumunu içeren yargı kararının 2013 başında açıklanmasının beklendiğini bildirdi. Egemen Bağış, şunları kaydetti:
     ''Katma Protokol'de yer alan koşulları ağırlaştırma yasağı, her bir üye devlet için Katma Protokol'ün kendisi bakımından yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan düzenleme ya da uygulamayı kötüye götürmeme yükümlülüğünü içermekte olup, bu nedenle vize konusunda ABAD önüne götürülen ve başarı sağlanan davalar bu kapsama giren AB üyesi devletlerle ilgilidir.
     Yargı kararları ile sağlanan gelişmeler uzun zaman aldığından ve üye devletler arasında uygulamada farklılıklara da yol açabildiğinden bu konuda tüm vatandaşlarımızı kapsayacak vize muafiyetinin bir an önce hayata geçirilmesi çalışmaları da hukuki sürece paralel ve onun yerine geçmeyecek, hukuki süreçteki haklarımızın ileri sürülmesi ve elde edilmesi çabalarına halel getirmeyecek, aksine bu hakların saklı tutulmasına yönelik bir anlayışla sürdürülmektedir.''
    
     -''Vize çilesini sona erdirmiyor''-
    
     Bağış, kazanılan davalara rağmen vatandaşların, AB ülkelerine girerken vize almak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.
     Belli üye devletlerin, belli kategorilere yönelik tedbirlerle bu yargı kararlarını bireysel biçimde uygulamaları ya da uygular gibi yapmalarının, vatandaşın vize çilesini sona erdirmediğini vurgulayan Bağış, vize konusunun, halen büyük ölçüde üye devletlerin yetkisinde olduğunu kaydetti. Bağış, yargı kararlarının gerektiği gibi uygulanması için AB nezdinde bir cebri icra makamı da bulunmadığına işaret ederek, amaçlarının, kazanılmış haklara halel getirmeden, vatandaşları vize sorunundan kurtarmak olduğunu bildirdi.
     Bağış, uluslararası alanda hukuken haklı olmanın her zaman sonuç almaya yetmediğini; ekonomik, siyasi ve diplomatik açıdan güçlü olmak gerektiğini belirtti. Bağış, Türkiye'nin, son 10 yılda attığı adımlarla, gücü ve ağırlığıyla haklı olduğu bu konuda hakkını alabilmek için AB'yi ilk defa açık ve net biçimde adım atmaya, taahhütte bulunmaya zorladığını ifade etti.
     Bakan Bağış, şöyle devam etti:
     ''Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin tutumumuzun, AB'nin vize serbestisine ilişkin yol haritasını tamamlaması karşılığında Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanması ve vatandaşlarımıza Schengen vizesi serbestisi ile Geri Kabul Anlaşması'nın eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi şeklinde olduğu açıklıkla ortaya koyulmuştur. AB Konseyi'nin, tüm Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti sürecini başlatma yönünde karar alması ve bu sürecin yürütülmesi konusunda Avrupa Komisyonu'nu yetkilendirmesi bunun sonucudur. Bu aşamadan sonra Avrupa Komisyonu'nun ülkemize de danışarak hazırlamasını beklediğimiz bir yol haritasının uygulanmasına başlanacaktır. Hedefimiz, tüm vatandaşlarımızın tüm Schengen ülkelerine vizesiz girişini sağlayacak vize muafiyeti olup Sayın Başbakanımızın önderliğinde tüm ilgili kurumlarımızla ve toplumun her kesimiyle işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın bu önemli sorununu çözmek konusunda her türlü gayreti milli menfaatlerimiz doğrultusunda göstermeye devam edeceğiz.''

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER