ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL3°C
Çok Bulutlu
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 05 Şubat 2013 Salı 19:42

Anayasa Komisyonu 'yargı denetimi'nde uzlaştı


Yeni anayasa yazımını sürdüren TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, ''idare'' bölümünde yer alacak ''yargı denetimi'' maddesine son şeklini verdi.
    
Alınan bilgeye göre, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal'ın başkanlığında toplanan Komisyon, yeni anayasada ''idare'' bölümündeki ''yargı denetimi'' maddesini yazarken, siyasi parti temsilcileri ''merkezi idare'' ve ''yerel yönetim'' konusuna bakışlarını ifade etti.
    
Yargı denetiminde; idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında bırakılamayacak. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde, bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilecek. Milletlerarası tahkime, ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.
    
Yargı yetkisi, idari işlem ve eylemlerin yalnızca hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olacak. AK Parti ve BDP, buna, ''hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz'' ibaresinin ilave edilmesini önerdi.
    
Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyecek. CHP, bu fıkranın Anayasada yer almaması gerektiğini ifade etti.
    
CHP; ''Bireysel idari işlemlere karşı açılacak davalarda süre yazılı bildirim tarihini; düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalara karşı süre düzenleyici idari işlemin usulüne uygun olarak yayımlanacağı ya da ilan edileceği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar'' fıkrasının maddeye eklenmesini önerdi.
    
İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararın doğması ve idari işlemin hukuka aykırılığı konusunda kuvvetli belirtilerin bulunması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilecek.
    
     ''Yerindelik denetimi'' tartışıldı
    
Komisyonda, üyeler, ''merkezi idare'' ve ''yerel yönetim'' maddeleri konusundaki bakış açısını ifade ederken, yazımı yarına bırakıldı.
    
Komisyonda, ''yerindelik denetimi'' uzun süre tartışıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, ''yerindelik denetimi''nin Anayasada yer almasına karşı olduklarını ifade ederek, 2004 yılında çıkarmayı istedikleri ''Kamu Yönetimi Reformu''nu kanunla hayata geçireceklerini ifade etti.
    
Komisyon, çalışmalarını yarın sürdürecek.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER