ÖNE ÇIKANLAR :
POLİTİKATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Mart 2013 Çarşamba 00:32

2-B'de yeni düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda


Tarımda kullanılan arazilerin satışında, rayiç bedelin yüzde 50'sinin esas alınmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanuna göre, tamamen tarımsal amaçlı kullanılan ve üzerinde mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yerler için, taşınmazın yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taşınmaz sayısına bakılmaksızın, bu yerlerin, geçimini çiftçilikle sağlayan hak sahiplerine satışında satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak hesaplanacak.

Satış bedelinin, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılan mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde 10'u, diğer yerler için yüzde 20'si, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tahsil edilecek. Kalan tutar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir ala sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.

Bu arazilerin tarımsal amaçla kullanılmadıklarının sonradan anlaşılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte hak sahibinden tahsil edilecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen izinlere konu tesisler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu-özel işbirliği modeli ile yaptırılabilecek.

Sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla verilen izinlere konu tesislerin kamu-özel işbirliği modeli çerçevesinde yaptırılması ya da mevcut izinli tesislerin yenilenmesi halinde ilgili Bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek.

Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak. Bu kapsamdaki izinler, öncelikle bozuk orman alanlarında verilebilecek. İzin verilen alanın en az iki katı alan, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne, ağaçlandırmak üzere tahsis edilecek.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, bugün saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.
    
''AB ülkeleri içinde birinciyiz''
    
Teklifin görüşmelerinde hükümet adına söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, tarım ve hayvancılıkla ilgili eleştirileri yanıtladı.

Bakan Eker, iktidara geldiklerinde çiftçinin Ziraat Bankası'ndan 227 milyon lira kredi kullanabildiğini, bunun yüzde 38'inin geri ödendiğini belirtti. Eker, 2012 yılında çiftçinin aynı bankadan 22 milyar lira kredi kullandığını, geri ödeme oranının yüzde 99 olduğunu kaydetti.

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçebilmek için kanun çıkardıklarını anımsatan Eker, bu kanunla 500 bin hektar arazinin amaç dışı kullanımını önlediklerini söyledi.

Tarım sektörünün büyüdüğünü, 23.7 milyar dolarlık tarım hasılasının 62 milyar dolara çıktığını anlatan Eker, Türkiye'nin bu alanda AB ülkeleri içinde birinci, dünyada 7. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Fransız Hükümeti tarafından tarım alanında Şövalye Liyakat Nişanı aldığına ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Eker, şunları söyledi:

''(Tarım Bakanı'nın gündeminde çiftçi yok, onun gündeminde şövalye nişanı var) denildi. Avrupa'nın en büyük tarım üreticisi ülkesi Fransa'ydı. Biz 2008 yılından itibaren Fransa'nın önüne geçtik. Türkiye'nin tarımsal üretim değerleri AB'de Fransa'nın da önünde, bir numara. Dediler ki 'Tarım Bakanı Fransa'dan ithalat yaptı, şövalye nişanı verdiler.' Eğer ithalat ile şövalye nişanı verilseydi, bizim Fransa'ya vermemiz gerekirdi. 2011 yılında Türkiye'nin Fransa'ya tarım ihracatı 487 milyon dolar, aldığı 365 milyon dolar. 2012'de 469 milyon dolar ihracat, 338 milyon dolar ithalat gerçekleşti bu ülkeyle. Yani o zaman bizim Fransa'ya şövalye nişanı vermemiz lazımdı.

Bunu istismar etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Bakanı'na verilmiş, benim şahsım önemli değil. Fransız Hükümeti'nin, G-20 sürecinde gıda güvenliği ile ilgili yaptığımız olumlu katkılarından dolayı, Türkiye'deki tarımsal gelişmelerden dolayı verdiği bir nişan.''

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER