ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL23°C
Sisli
MEDYATÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 19 Eylül 2014 Cuma 13:42

Kendi galasını terk etti

Kendi galasını terk etti

Başrolerini Az­ra Akın ve İl­ker Ak­su­m’­un oy­na­dı­ğı ‘Çi­le­k’ fil­mi­nin ga­la­sı ön­ce­ki ak­şam Tak­sim De­mi­rö­ren AV­M’­de ya­pıl­dı.


 Fil­min ya­pım­cı­sı Ha­lil Se­za­i, ga­ze­te­ci­le­rin Er­kan Özar­ma­n’­ın Akın için söy­le­di­ği “Ek­ran­da uğur­suz bi­ri­” söz­le­ri ha­tır­la­tı­lın­ca si­nir­le­nip, fil­mi iz­le­me­den ga­la­dan ay­rıl­dı.

FiLMiNi iZLEMEDEN GALADAN ÇIKTI

‘Çilek’ filminin yapımcısı Halil Sezai, gazetecilerin sorularından bunalıp kaçtı

Halil Sezai’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Çilek’ filminin galası önceki akşam Demirören AVM’de gerçekleşti.
Geceye; başrol oyuncuları Azra Akın, Ahmet Olgun Sünear ve Kadir Özdal katıldı.

Sezai, gazetecilerin “Azra Akın’ı siz mi seçtiniz? sorusuna “Azra Hanım’ı kainat seçmiş, böyle birşey mümkün mü?” cevabını verdi.

Şarkıcı, Erkan Özarman’ın “Azra’nın yer aldığı projeler iş yapmıyor” yorumu duyunca ise küplere bindi; “Beni çok gerdiniz” diyerek filmini izlemeden gitti. (Milliyet)

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER