SON DAKİKA :
İSTANBUL20°C
Sağanak Yağışlı
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 12 Kasım 2014 Çarşamba 12:01

Vildan Atasever Kürtçe öğreniyor

/home/yztusr/public_html http://cdn2.yazete.com/store/img/vildan-atasever-1485360-622x360.jpg /home/yztusr/public_html/store/img/vildan-atasever-1485360-622x360.jpg
Vildan Atasever Kürtçe öğreniyor

Altın Portakal ödüllü oyuncu Vildan Atasever, şu aralar Türkiye coğrafyasındaki dillere merak sardı.


Yö­net­men Er­den Kı­ra­l’­ın, zor­la göç et­ti­ri­len Gü­ney­do­ğu­lu bir ai­le­nin dra­ma­tik öy­kü­sü­nün an­la­tıl­dı­ğı ‘Ge­ce­’ ad­lı si­ne­ma fil­min­de rol alan Vil­dan Ata­se­ver, Kürt­çe öğ­ren­me­ye baş­la­dı. Kürt­çe’­yi uzun za­man­dır öğ­ren­mek is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ata­se­ver, Kürt ar­ka­daş­la­rı­nın da yar­dı­mıy­la Kır­man­çi leh­çe­si­ni çat pat ko­nuş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

"LAZCA'YI DA ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Bugün 'de yer alan habere göre, Ge­nel an­lam­da Tür­ki­ye coğ­raf­ya­sın­da­ki dil­le­re yö­ne­lik her za­man bü­yük bir il­gi­si­nin ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “Bir di­li öğ­re­nin­ce bir mil­le­tin kül­tü­rü­nü de öğ­re­ni­yor­sun. Şim­di­lik ar­ka­daş­la­rım­la pra­tik­ler ya­pı­yo­rum. Kürt­çe dı­şın­da Laz­ca­’yı da öğ­ren­mek is­ti­yo­ru­m” dedi. Ge­len tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­rir­ken gi­şe ve­ya sa­nat fil­mi di­ye ayır­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ata­se­ver, “Be­nim için önem­li olan oku­du­ğum se­nar­yo, oy­na­ya­ca­ğım ka­rak­ter ve fil­min yö­net­me­ni­” di­ye ko­nuş­tu.  

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

Asla sosyal medyada yer almayacak!

SONRAKİ HABER

"Yok öyle bir şey"

YORUM YAZ
Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz. Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.