ÖNE ÇIKANLAR :
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Şubat 2014 Cumartesi 13:33

Kenan İmizralıoğlu isyanlarda!

Kenan İmizralıoğlu isyanlarda!

'Tek mahremiyetimiz evimiz' diyerek isyan eden ünlü oyuncu twitter yüzünden dışarı çıkamadığını dile getirdi.


Karadayı dizisinin başarılı oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, evinin kapısında gazetecileri görünce isyan etti.

TRTHaberin hbaerine göre, ga­ze­te­ci­le­re ade­ta dert ya­nan ün­lü oyun­cu, di­zi­ler­de­ki uzun ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin dü­zen­len­me­me­si ha­lin­de ek­ran­la­ra ve­da ede­ce­ği­ni açık­la­dı.

Twit­ter yü­zün­den eve tı­kı­lıp kal­dı­ğı­nı söy­le­yen Kenan İmir­za­lıoğ­lu, "Ne­re­ye git­sem her­ke­sin elin­de bir cep te­le­fo­nu, he­men çe­kip Twit­te­r'­da ya­yın­lı­yor. Tek mah­re­mi­ye­ti­miz evi­miz. Beni lüt­fen evi­min önün­de çek­me­yi­n" de­di.

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER