ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL15°C
Hafif Yağmur
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 15 Aralık 2013 Pazar 15:38

Demet Akalın'dan Emrah'a tepki

Demet Akalından Emraha tepki

Şar­kı­cı Em­ra­h’­ın 23 ya­şın­da­ki oğ­lu Tay­fu­n’­un Bur­sa­’da bir pas­ta­ne­de ça­lış­ma­sı gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü.


Oğ­lu­na bir­kaç yıl ön­ce Bur­sa­’da ev alan ve mi­ra­sın­dan fe­ra­gat et­me­si­ni sağ­la­yan Em­ra­h’­a ilk tep­ki De­met Aka­lı­n’­dan gel­di. Aka­lın, “Bu­gün Em­ra­h‘­ın ye­rin­de ol­mak is­te­mez­dim. Ni­ye bu ka­dar zor­lu­yor? Ke­fe­nin ce­bi yo­k” de­di.

Tay­fu­n’­a da ses­le­nen Aka­lın, “Gu­rur­lu bir ço­cuk­sun. Ba­ban bir ev al­mış. Se­nin ye­rin­de ol­sam ken­di ba­şa­rım­la onun kar­şı­sı­na di­ki­li­rim. En gü­zel ce­vap o olu­r” de­di.

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER