ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL7°C
Karla Karışık Yağmur
MAGAZİNTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 15 Kasım 2014 Cumartesi 12:34

Boşanmalarına ilişkin 'en yeni' iddia!..

Boşanmalarına ilişkin en yeni iddia!..

Ata Demirer ve Özge Borak’ın sürpriz bir şekilde boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü.


Çiftin boşanmasına Özge Borak’ın, Ata Demirer’i sürekli zayıflatmaya çalışmasının neden olduğu iddia ediliyor.

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre şid­det­li ge­çim­siz­lik ne­de­niy­le bo­şanan Ata De­mi­rer ve Öz­ge Bo­ra­k’­ın as­lın­da ‘şid­det­li re­ji­m’ ne­de­niy­le ara­la­rı­nın açıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Dost­la­rıy­la ye­mek ma­sa­sın­da ya­pı­lan uzun soh­bet­le­ri se­ven De­mi­rer, iddialada göre eşinin ken­di­si­ni sü­rek­li di­ye­te sok­ma­sın­dan bu­nal­dı. 40 ki­lo ve­ren De­mi­rer, ca­nı­nın is­te­di­ği­ni yi­ye­me­mek­ten ol­duk­ça ra­hat­sız­dı. Kardeşinin apart­man boş­lu­ğu­na dü­şerek ölümden dönmesi nedeniyle sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ren Bo­ra­k’­la sık sık tartışma yaşayan sanatçı, an­la­şa­rak bo­şan­ma ka­ra­rı al­dı.

‘YEMEM’ DİYEN KADIN BENİ YORAR

Ün­lü ko­med­yen, da­ha ön­ce yap­tı­ğı bir rö­por­taj­da ‘Ben bu­nu ye­me­­m’ di­yen ka­dın be­ni yo­rar. Tür­ki­ye­’de­ki ka­dın­lar hep di­yet­te. Ye­mek­ten zevk al­mıyorlar” di­ye­rek şi­kâ­yet­te bu­lun­muş­tu.

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER