ÖNE ÇIKANLAR :
KADINTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 21 Kasım 2014 Cuma 14:38

Sgk Başkanından kadınlara müjde

Sgk Başkanından kadınlara müjde

Yadigar Gökalp İlhan, “Çocuk sahibi olan en az 5 bin kadının iş yaşamına dönmesi, aynı zamanda en az 5 bin çocuk bakıcısının kayıtlı olarak çalışmasını hedefliyoruz” dedi.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, “Çocuk sahibi olan en az 5 bin kadının iş yaşamına dönmesi, aynı zamanda en az 5 bin çocuk bakıcısının kayıtlı olarak çalışmasını hedefliyoruz” dedi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Program Otoritesi olduğu Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Operasyonu Teknik Destek Bileşeni’nin (KİT-UP) açılış konferansı, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal tarafların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Crowne Plaza’da düzenlenen açılışta bir konuşma yapan SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, SGK olarak çok geniş bir alanda hizmet verdiklerini belirterek, “Kayıt dışı istihdamla mücadele ise bizim en önemli ve öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Türkiye işgücü piyasasının da yapısal, teme sorunlardan bir tanesi ne yazık ki. Bunlarla beraber vatandaşımızın refahı ve mutluluğu bizim için önceliklidir. Kayıt dışılık güvenli gelecekten ve sosyal haklardan gerektiği şekilde yararlanamamak anlamına gelmekte. En çok da bu sebepten ötürü kayıtlı istihdamı teşvike yönelik pek çok çalışmayı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. İstihdam teşvikleri ve kayıt dışıyla mücadele neticesinde 2002’li yıllarda yüzde 52 oranında olan kayıt dışı istihdam oranı, 2014 Ağustos ayı itibariyle yüzde 36,4’e düşürülmüştü” diye konuştu.

“TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANINI 2023 YILINDA YÜZDE 15’E İNDİRMEK GİBİ ÇOK BÜYÜK BİR HEDEFİMİZ VAR”

Çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

“Ulusal İstihdam Stratejisi’nde yer aldığı gibi tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam oranını 2023 yılında yüzde 15’e indirmek gibi çok büyük bir hedefimiz var. Buna ilave olarak Türkiye’deki siyasi reform sürecinin ve mevcut sosyo-ekonomi dönüşümün sürdürülmesi ve güçlendirilmesi açısından oldukça önemli bir rehber niteliği taşıyan birinci aşama AB’ye katılım için ulusal eylem planında da özellikle kayıt dışı iş gücüne odaklanılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. SGK olarak hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması hem de AB yolundaki adımları daha sağlam, daha kararlı atarak kendi üzerimize düşen görevleri büyük bir özveriyle yerine getirme gayreti içerisindeyiz.”

“43 YEREL PROJEYE BÖLGELERİNDE KAYITLI İSTİHDAMI ARTTIRMALARI İÇİN HİBE KAYNAK SAĞLANDI”

Kalıcı sonuçlara planlı, programlı hareket edilerek ulaşıldığını ifade eden İlhan, “Bu projemizle 2010 ve 2012 tarihleri arasında uyguladığımız AB finansmanlı birinci kayıt dışı istihdamın teşvik edilmesi projesinde edindiğimiz tecrübeleri bir adım daha öne taşımak hedefindeyiz” dedi.

İlk projede yaptıklarını anlatan İlhan, “43 yerel projeye bölgelerinde kayıtlı istihdamı arttırmaları için hibe kaynak sağlandı. Bu hibeler kapsamında 5 binden fazla kişi mesleki eğitimler aldı. Yine etkinliklere katılan 3 binden fazla kişi ilk defa sigortalı olarak işe başladı. Yaklaşık 2 bin personelimiz ilgili taraflardan katılan çok sayıda temsilciler, bu konuda eğitimler aldı. 43 il müdürlüğümüz çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Sosyal güvenlik bilincini küçük yaşta edindirmek amacıyla hazırlanan sosyal güvenlik kahramanı KİT’in çizgi filmleri tüm ülkemizde yayınlandı. Farkındalık arttırma konferansları düzenlendi. Kurumumuz aracılığıyla 2017 sonu itibariyle toplam 76 avro dış kaynak transferi tüm projelerimiz aracılığıyla hibe olarak aynı zamanda ülkemize getirilmiş olacaktır. Bu miktarın 6 milyon 370 bin avrosu kurumumuz kapasite artırımı için kullanılmış, geriye kalan tutar ise sosyal taraflar ve vatandaşlara hibe olarak kullandırılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu projelerden Türkiye ve AB düzeyinde yayımlanan pek çok dokümanda bahsedilmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu kaydeden İlhan, “Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2012 ilerleme raporunda kurumumuzun görev alanına giren işçilerin serbest dolaşımı faslı altında sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonlarında çok ciddi ilerlemeler kaydedildiği yer almaktadır” şeklinde konuştu.

PROJEYLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA VE İLGİLİ YEREL KURUMLARA PROJELERİ İÇİN 100 BİN TL İLE 350 BİN AVRO ARASINDA HİBE VERİLECEK

2013 yılı Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda da açıkça kurumun telaffuz edilerek kayıt dışı istihdama yönelik çabaların yoğun bir şekilde devam ettiği konularına da yer veriliğini bildiren İlhan, şöyle konuştu:

“15,5 milyon avro bütçeli KİT-UP II projesiyle sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili yerel kurumlara hazırlamış olduğu projeler için 100 bin TL ile 350 bin avro arasında değişen miktarlarda hibe verme imkanımız olmuş olacak. Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve ilgili birimlerin hareket imkanının geliştirilmesi için alımını yapacağımız 35 adet panelvan tipi araç ile Türkiye’nin ulaşamadığımız yerlere ve bölgelerine ulaşma imkanını elde etmiş olacağız. Müfettiş ve denetmenlerimizin kullanımına sunduğumuz 2 bin adet tablet bilgisayar ile denetimlerin daha hızlı ve etkin gerçekleşmesinde örnek bir uygulamayı da hayata geçirmiş olacağız. 2015 yılı kayıt dışı programımızda bir önceki yıla göre yüzde 300 oranında artmış bir şekilde özellikle kayıt dışı istihdam alanındaki teftişlere yöneleceğiz. ”

“EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ”

Farkındalık artırma faaliyetlerini, kayıt dışı istihdam bilincini tüm toplumda yaygınlaştırmak istediğine dikkati çeken İlhan, “Hazırlıklarına son sürat devam ettiğimiz başka bir projemizin de müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. 2015 yılının başında uygulamaya koymaya hazırlandığımız Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projemiz var. Bu proje ile çocuk sahibi olan en az 5 bin kadının iş yaşamına dönmesi, aynı zamanda en az 5 bin çocuk bakıcısının kayıtlı olarak çalışmasını hedefliyoruz. Bu projenin arkasında yatan sebep ise kadınlarımızı işgücü piyasasında daha çok görmek ve daha çok yer almalarını sağlamak ve buna destek vermektir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun istatistiklerine baktığımızda 2013 yılında kadınların istihdam oranı yüzde 27,1 düzeyindedir. Aynı yıl için işgücüne dahil olmayan 19 bin 523 kadının yüzde 59’unun ev işleriyle meşgul olmaları sebebiyle istihdamda yer almadıklarını görüyoruz. Bu projeyle bir yandan kayıtlı istihdamı teşvik ederken, bir yandan da kadınların istihdamının arttırılmasında etkin bir rol almaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

KAYNAK:
İHA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER