ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL14°C
Parçalı Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 10 Kasım 2014 Pazartesi 16:57

Zeytin ağaçları da gitti, termik santral de

Zeytin ağaçları da gitti, termik santral de

Danıştay'ın Soma'da yapılması planlanan termik santrale dair kararında, "Zeytinlik sahalarda ve bu sahalara 3 kilometre mesafede kimyevi atık bırakan bir tesisin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır" denildi.


Danıştay 6. Dairesi'nin, Manisa'nın  Soma ilçesinde yapılması planlanan termik santralle ilgili Bakanlar Kurulu kararına karşı yapılan "acele kamulaştırma kararının iptali" ve "yürütmeyi durdurma" başvurusu üzerine verdiği "yürütmeyi durdurma" kararında zeytinlik sahalarda ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası ve küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri dışında kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran bir tesisin yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, uyuşmazlığın "termik enerji santrali kurulması planlanan ve acele kamulaştırmaya konu edilen alanın 3573 sayılı yasa kapsamında kalması ve kullanım amacı dışında kullanılmasına izin verilmemesine karşın, kamu yararı kararı alınmak ve Bakanlar Kurulu'nca aceleliği yolunda dava konusu karar alınmak suretiyle taşınmaz mallara el konulmasından kaynaklandığı" kaydedildi.

"3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun dikkate alındığında, zeytinlik sahalarda ve bu sahalara  3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası ve küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri dışında kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran bir tesisin yapılmasının mümkün olmadığının anlaşıldığı" belirtilen kararda, kanunda yönetmeliğin 23. maddesinde sayılan tesislere belli şartlar altında dahi izin verilebileceği yönünde hiçbir hükme yer verilmediğine işaret edildi.

" Zeytinlik alanların daraltılamayacağı yönündeki hükme istisna olarak gösterilen belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahalarının, imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşmanın zeytinlik alanının yüzde 10'unu geçemeyeceği" hükmüne atıfta bulunularak, elektrik üretim tesisi, petrol ve doğal gaz arama işletmeleri gibi büyük ölçekli tesislerin anılan yapılaşma oranını ne şekilde sağlayacağının açıklanabilir olmaktan uzak olduğuna değinildi.

Oybirliğiyle alınan kararda, şu görüşlere yer verildi:

"Termik santral yapımı amacıyla planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna gidilmesine, yukarıda yer verilen mevzuata göre olanak bulunmadığından, dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı kanunun 20/A maddesi uyarınca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulan itiraz edilemeyeceğinin duyurulmasına, 28 Ekim 2014 gününde oybirliğiyle karar verildi."

Manisa Barosu, Soma'nın Yırca mahallesinde termik santral yapımı planlanan alanda ağaçların sökülmesini engellemek için nöbet tutan vatandaşlara ve onlara destek veren avukata yönelik davranışları nedeniyle şirket yetkilileri, güvenlik personeli ve yürütmeyi durdurma kararını "geç" duyurduğu iddia ettiği Danıştay'ı kınadı.

Manisa Barosu'ndan kınama

Adliye Sarayı bahçesinde baroya üye avukatları ile birlikte açıklama yapan Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız, hukukçu olarak asla tasvip etmeyecekleri bir holiganlığı yaşadıklarını belirterek, "Bu şirketin holiganları gece uyurken, kendisini basmışlar, açıkça ifade ediyorum ceza hukukuna göre 'adam kaldırma' suçunu işlemişlerdir. 4-5 kilometre uzakta başka bir yere götürülerek, burada 4-5 saat yine mahsur bırakılmış, hürriyeti kısıtlanmış, arkasından elleri kelepçelenmiş ve işkenceye tabi tutulmuştur" dedi.

Yapılanlar nedeniyle şirket ve güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Balkız, "Biz Cuma günü suç duyurusunda bulunmuş olmamıza rağmen, bugün savcıdan aldığım bilgilere göre adamların yeni teşhis edildikleri bilgisi gelmiş, henüz ifadeleri alınmamıştır. Bu konuyu da azimle takip edeceğiz" diyerek adaletin geciktiğini savundu. 

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER