ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 29 Nisan 2013 Pazartesi 09:25

Yüzde 20 tasarruf 12.5 milyonun yüzünü güldürür

Yüzde 20 tasarruf 12.5 milyonun yüzünü güldürür

Askeri harcamalar yüzde 20 azalırsa devlet, 12,5 milyon sigortasız vatandaşın sağlık primini karşılayabilir ve 1,5 milyon yoksul aileye 465 lira maaş verebilir.


Askeri harcaması en yüksek 14. ülke olan Türkiye'nin bu harcamaları azaltarak GSYH oranının ortalaması olan 1.8 düzeyine indirilmesini öneren İstanbul Bilgi Üniversitesi Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, buradan tasarruf edilecek kaynakla 12,5 milyon sigortasız vatandaşın genel sağlık sigortası priminin devlet tarafından ödenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor. Raporda, askeri harcamaların yüzde 5 azaltılmasıyla gerekli olan 1.3 milyar TL'lik kaynağın sağlanabileceğine dikkat çekildi.

4 MİLYAR TL TASARRUF

Türkiye'de iç güvenlik harcamalarının 2011 yılında 15 milyar TL olduğunu ifade eden İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü Prof. Dr. Nurhan Yentürk, bu harcamanın 2012 yılı başında 16 milyar TL olarak planlandığını ancak yıl sonunda 18 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Barış sürecine girilmeden önce, 2013 yılı ve izleyen iki yıl için iç güvenlik harcamasının yıllık yaklaşık 20 milyar TL olarak planlandığını belirten Yentürk, 'Barış sürecinin katkısıyla iç güvenlik harcamalarının yeniden 16 milyar TL'ye çekilmemesi için hiç bir neden yoktur. Türkiye barış sürecinin katkısıyla iç güvenlikten aktarabileceği 4 milyar ile çok önemli sosyal harcamalar gerçekleştirip bölgeler arası dengesizlikleri azaltmak yönünde katkıda bulunabilir' ifadelerini kullandı. Üniversite tarafından yapılan Çocuğa Yönelik Harcamaları İzleme Kılavuzu çalışmasında Türkiye'de 2011 yılında çocuğa yönelik olarak kamu tarafından yapılan sosyal yardım ve sosyal hizmetler, sağlık, adalet ve çocuk işçiliğiyle mücadele yapılan harcamaları 14,5 milyar olarak hesapladıklarını belirten Yentürk, 'Bu kaynak ile çocukların gıda eksikliği sorunlarını hafifletmek, çocuk işçiliğiyle mücadele etmek ve çocuklar için adalet sistemini desteklemek için kaynak aktarılması gerekli olan 4 alana yönelik 4 milyar ek kaynak gerektiğini hesaplayabiliyoruz' şeklinde konuştu.

KORUCU GİDERİ 4.5 MİLYON

45 bin korucuya aldıkları maaş dışında katıldıkları operasyon başına 25 TL ücret 76 TL de ek ödeme yapılıyor. Terörün nihayete ermesinin ardından bu alanda yaklaşık 4 milyon 500 bin TL tasarruf yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın 18 milyar 229 milyon TL'lik 21012 bütçesinin 8 milyar 103 milyon TL'nin yüzde 50'si Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin barınma, beslenme, giyim gibi yasalarla belirlenmiş yasal istihkakları ile akaryakıt, yakacak, taşıma, ulaşım gibi tüketim mal ve hizmetlerine, yüzde 50'si ise stratejik hedef planlarına ayrılmıştı. Operasyon için taşınan birlikler için yapılan harcamaları kapsayan bu rakamdan da büyük tasarruf yapılması planlanıyor.

BÖLGE ENERJI KORIDORU OLUR

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, 'Askeri harcamalara aktarılan kamu kaynakları azalacağı için bu kaynaklar kalkınma alanlarına aktarılacaktır. Bölgenin atıl kalan turizm, hayvancılık, tarım gibi avantajları, barış ve güven ortamının tesis edilmesiyle birlikte değerlendirilecek, böylece bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Bölge ekonomisinin bu gelişimi ülke ekonomisinin sıçrama yapmasında kilit rol oynayacaktır. Çözümün bir başka sonucu da Kuzey Irak bölgesi petrollerinin Türkiye'ye girişinde yaşanacaktır. Enerji kaynaklarına bir geçiş kapısı niteliğinde olan bölgenin barış sürecine girmesi kaynaklarının hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarımında kritik öneme sahip olacak, bu nedenle enerji arzı güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır' şeklinde konuştu.

YILDA 10 MILYAR DOLAR TASARRUF YAPARIZ

PKK'nın silah bırakıp kendini lağvetmeden Türkiye'de terör sorunun bitmeyeceğine değinen BİLGESAM Başkanı Atilla Sandıklı, tüm bunların gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin ciddi manada askeri harcamalarda tasarruf edeceğini belirtti. Terörün 30 yılda Türkiye'ye maliyetinin 300 milyar dolar olduğunu vurgulayan Sandıklı, TSK'nın Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonel birliklerde zaman içinde azalma yaşanmasının da beklenebileceğini ifade etti. Asgari yılda 10 milyar doların teröre kurban gittiğini söyleyen Sandıklı, bunun Türkiye ekonomisine katkı olarak yansıyacağını ifade etti.

400 ADET BOĞAZIÇI KÖPRÜSÜ YAPARDIK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir'de 'Terör nedeniyle 400 milyar doları aşan bir kaynağımız yok olmuş. Bu kaynak bir hiç uğruna gitti, arkada birçok gözyaşı bıraktı. Bu 400 milyar doları yatırıma harcasaydık, 400 tane Boğaziçi Köprüsü yapardık ya da 100 bin kilometre demir yolu yapardık' dedi.

TÜRKIYE YABANCILARIN YATIRIM GÖZDESI OLDU

PKK 'nın sınır dışına çekileceğini açıklamasıyla uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çekeceğine yönelik büyük bir beklenti oluşurken Türkiye'ye sıcak para girişi de arttı. Merkez Bankası verilerine göre, 2012 yılında hisse senedi ile tahvil-bono piyasasına giren sıcak para miktarı 21.5 milyar dolara ulaşırken, 2013'ün ilk dört ayında kadar piyasaya 8 milyar 278 milyon dolarlık yabancı girişi gerçekleşti. Sadece son 1 ayda tahvil-bono piyasasına gelen yabancı portföy girişi 5.6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.
 

KAYNAK:
Ajanslar
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER