ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL15°C
Parçalı Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Aralık 2013 Pazar 13:52

Yerel seçim takvimi yayımlandı, kanunlarda boşluk var


Mahalli idareler seçimleriyle ilgili takvim, Resmi Gazete'de yayımladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre seçim başlangıç tarihi 1 Ocak 2014 olacak, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin kanunlarda bazı boşluklar olduğu ifade edildi. Kanuni boşlukları doldurmak için YSK'nın bir takım kararlar aldığı ifade edildi. Buna göre, ön seçimlerle ilgili itiraz, il seçim kurullarınca incelenip kesin karara bağlanacak. Büyükşehir belediye başkanı geçici adaylarına karşı ilk itiraz il seçim kurullarına, il seçim kurulu kararlarına karşı itiraz da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimi şöyle:

1 Ocak 2014 Çarşamba
Seçimin başlangıç tarihi.

2 Ocak 2014 Perşembe    
1-Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,
2-Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanı.

3 Ocak 2014 Cuma    
1- Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmelerinin istenmesi.
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması.
3- Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik belgelerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi.

10 Ocak 2014 Cuma    
1-Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmelerinin son günü (Saat 17.00).
2-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin (Saat 08.00),
3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin (Saat 08.00)
güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması,
4- Yüksek Seçim Kurulu'nun portal adresi olan www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması,
5- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi .

11 Ocak 2014 Cumartesi    
1-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulu'nca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi.
2-Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulu'nca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi.
3-Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Ön seçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacak.)

12 Ocak 2014 Pazar    
Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması.

13 Ocak 2014 Pazartesi    
Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin ön seçim ilçe seçim kurullarınca istenilmeye başlanılması.

15 Ocak 2014 Çarşamba    
1-Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması.
2-Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesi.
3- Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ön seçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

20 Ocak 2014 Pazartesi    
Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü. (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekli.)


21 Ocak 2014 Sali     
1-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulu'nca siyasi partilere bildirilmesi.
2-Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin istenmesi.

23 Ocak 2014 Perşembe    
1-Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin
askıdan indirilmesi ve itirazların sonu (Saat 17.00).
3- www.ysk.gov.tr’de bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasının sonu.

25 Ocak 2014 Cumartesi    
1-Muhtarlık bölgesi askı listelerine,
2-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerine,
yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).

27 Ocak 2014 Pazartesi    
1-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nca kura çekilmesi ve ilanı (2972/18-b),

2-Siyasi partilerin;
a) Ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen listelerin,
b) Ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,
askıya çıkarılması (Saat 08.00),
3-Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

29 Ocak 2014 Çarşamba    
1- Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.
2- Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacak.).

31 Ocak 2014 Cuma    
1- a) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2013 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,
b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi,
c) İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı.
2-Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
3-Ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi.
4-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile),
5-Siyasi partilerin aday adayı listelerini;
a) Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,
b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına,
alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.
6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi.
b) İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi ve bu listelere itirazların başlaması(Saat 08.00).

1 Şubat 2014 Cumartesi    
Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).

3 Şubat 2014 Pazartesi    
1-Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,
2-Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;
a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,
b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca,
ilanı.
3- Sandık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).

6 Şubat 2014 Perşembe    
Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

7 Şubat 2014 Cuma    
1- Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi.
2- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi.
3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından yeniden istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine başlanılması.

8 Şubat 2014 Cumartesi    
Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve ön seçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

9 Şubat 2014 Pazar    
1-Ön seçim - aday yoklaması,
2-Ön seçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve ön seçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri.
3-Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;
a) Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi,
b) Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi.
4-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması.

10 Şubat 2014 Pazartesi    
Ön seçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi.

11 Şubat 2014 Salı    
1- Sandık atamalarının yapılması.
2-Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar).
3-Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü.

13 Şubat 2014 Perşembe    
1-Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
2-İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

14 Şubat 2014 Cuma    
İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itirazların son günü.

15 Şubat 2014 Cumartesi    
1-Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi,
2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).

16 Şubat 2014 Pazar    
Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulu'nca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması.

17 Şubat 2014 Pazartesi    
1-İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,
2-İlçe seçim kurullarınca, ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına,
alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

18 Şubat 2014 Salı    
1- Sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılması.
2-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;
a) Belediye başkanlığı,
b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,
seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD ve fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü,
3-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü,
4-Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü (Saat 17.00’ye kadar), (Adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorunda.),
5-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi.

20 Şubat 2014 Perşembe    
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

21 Şubat 2014 Cuma    
1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması.
2-İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması.
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

22 Şubat 2014 Cumartesi
1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü,
2-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,
3-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;
a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,
b)İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına,
bildirilmesinin son günü.


24 Şubat 2014 Pazartesi
1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

2-2972 sayılı Kanun'un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

26 Şubat 2014 Çarşamba
1-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarının son günü.

2-2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nca KESİN karara bağlanmasının son günü.

28 Şubat 2014 Cuma    
1-Yüksek Seçim Kurulu'nun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü.
2-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi.
3-Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.

1 Mart 2014 Cumartesi
1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.
2- Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.

2 Mart 2014 Pazar     
1-Kesin aday listelerinin (Bağımsız adaylar dâhil);
a) İlçe seçim kurullarınca,
b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,
ilanı,
2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması,
3-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması.

9 Mart 2014
Pazar     
Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.

10 Mart 2014 Pazartesi
Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.

13 Mart 2014 Perşembe
Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanılması.

19 Mart 2014 Çarşamba
Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

20 Mart 2014 Perşembe
Seçim propagandası ve yasakların başlangıcı.

23 Mart 2014 Pazar     
1-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
2-İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi.
3-Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi.

24 Mart 2014 Pazartesi
Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

25 Mart 2014 Salı    
İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.

27 Mart 2014 Perşembe
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılması.

28 Mart 2014 Cuma    
Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

29 Mart 2014 Cumartesi
Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00).

30 Mart 2014 Pazar     
1- Oy verme günü
2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER