ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL31°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Eylül 2014 Pazar 13:06

Yeni ücret tarifeleri 1 Ekim'de uygulanacak

Yeni ücret tarifeleri 1 Ekimde uygulanacak

Hukuk mahkemelerinde, 1 Ekim 2014 tarihinde uygulanmaya başlanacak bilirkişi ücreti, gider avansı, hakem ücreti ve tanık ücreti yeni tarifeleri belirlendi.


Sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücret dışında bilirkişiye; inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenebiliyor.

Yeni tarifeye göre bilirkişiye verilecek ücretler şöyle:

a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 275,00 TL
ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 220,00 TL
f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 165,00 TL
g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL
ğ) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için 330,00 TL

Ayrıca dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenecek. Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre, ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödeniyor. Hâkim, işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebiliyor. Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda da bilirkişi ücretlerinde indirim yapılıyor. Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödeniyor. Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınarak söz konusu yeni tarife 01.10.2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

GİDER AVANSI TARİFESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen gider avansı tarifesi de yenilendi. Davacı, tarifede gösterilen gider avansını, dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorunda. Gider avansı; her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsıyor. Davacı; taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat gideri, dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 85 TL ulaşım gideri, dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti ve diğer iş ve işlemler için 55 TL toplamını avans olarak ödeyecek.

Gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade ediliyor. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılıyor. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve iş yerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderiliyor. Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı, verilen karardan sonra talep üzerine iade ediliyor.

HAKEM ÜCRETİNDE UYGULANACAK TARİFE

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde, hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan hakem ücret tarifesi, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığı olarak ödeniyor.

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER TEK HAKEM (ÜCRET) ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM (ÜCRET)

İlk gelen 500.000,00 TL için Yüzde 5 Yüzde 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için Yüzde 4 Yüzde 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için Yüzde 3 Yüzde 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için Yüzde 2 Yüzde 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için Yüzde1 Yüzde 2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için Yüzde 0,1 Yüzde 0,2

TANIK ÜCRET TARİFESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tanık ücreti tarifesine göre; tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 20,00 ilâ 40,00 TL arasında ücret ödenecek. Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanığa, tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değil. Tarife 01.10.2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER