ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL25°C
Az Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 12 Mayıs 2014 Pazartesi 16:00

Yeni paket Meclis'e sunuldu

Yeni paket Meclise sunuldu

Adalet Bakanlığı, Bakanlar Kurulu tasarısı olarak TBMM’ye sevk edilen ‘Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına’ ilişkin bilgi notu yayınladı.Kanun tasarısında; Ceza Hukuku alanında düzenlemeler, İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolunun Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler, Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler, Diğer bazı düzenlemeler üst başlıkları yer alıyor.

Buna göre; Ceza Hukuku alanındaki düzenlemeler kapsamında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin düzenlemelere gidildi.

Sulh Ceza – Asliye Ceza ayrımı kaldırıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin düzenlemeler, hırsızlık suçlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Haberleşme-Enerji-Demiryolu veya Havayolu Ulaşımına ilişkin eşya hakkında işlenen hırsızlık ve mala zarar verme Suçları, Ceza İnfaz Kurumunda hayatını yalnız idame ettiremeyen hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesi düzenlemelerine gidildi.

İDARİ YARGIDA İSTİNAF KANUN YOLUNUN KURULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İdari Yargıda İstinaf Kanun yolunun kurulmasına ilişkin düzenlemelerde ise, İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikle “istinaf kanun yolu” getirildi. Bölge idare mahkemelerinin sayısı yeni sisteme göre azaltılacak. Bölge idare mahkemelerinin teşkilat yapısı ve çalışma usulü yeni sisteme göre düzenlendi. İdare ve vergi mahkemelerinin kararları aleyhine gidilebilecek kanun yolları yeniden düzenlendi. İdare ve vergi mahkemelerinin ‘kesin nitelikli’ kararları, idare ve vergi mahkemelerinin istinaf yoluna gidilebilecek kararları, temyize gidilebilecek kararları düzenlendi.

İstinaf kanun yolu incelemesi yapan bölge idare mahkemelerinin kararları arasında doğabilecek içtihat farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir usul öngörüldü.

İstinaf kanun yolunun yürürlüğe girmesine yönelik yapılacak bu düzenlemelerle Danıştay’ın iş yükünün önemli oranda azalması ve Danıştay’ın “İçtihat mahkemesi” rolünün ön plana çıkması hedeflendi. İdari yargıda yeni bir usul olan ivedi yargılama usulü getirildi.

YARGITAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Yargıtay Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemeler de şöyle;

Yargıtaydaki Dairelerin Ceza veya Hukuk Dairesi Niteliği, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun üye sayısı, Yargıtay Genel Sekreter seçilebilmek için gereken kıdem süresi artırılıyor. Yargıtay genel sekreter yardımcısı seçilebilmek için kıdem şartı getirildi. Yargıtay’daki önemli unvanlar için gereken kıdem süresi artırıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adayı belirlemek için yapılacak seçimlerde her üye tek adaya oy verecek.

Diğer Bazı Düzenlemeler başlığı altında ise, Asliye Ticaret Mahkemeleri heyet halinde çalışacak. Personel eğitim merkezleri kurulacak.

 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER