ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 11 Nisan 2017 Salı 11:47

Türkiye Çevre Durum Raporu

Türkiye Çevre Durum Raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan raporda, hava kalitesi ile ilgili ölçümlerin başladığı 2009'dan 2016'ya kadar ısınma kaynaklı başlıca hava kirleticileri olan partikül madde kirlilik yükünde yüzde 13 azalma, kükürtdioksit miktarında ise yüzde 14 iyileşme sağlandığı belirtildi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Türkiye'de çevrenin mevcut durumunun ortaya konulması ve sorunlara yönelik erken uyarı oluşturması amacıyla dört yılda bir hazırlanan "Türkiye Çevre Durum Raporu" açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce, bakanlığa bağlı birimlerin yanı sıra veri ve bilgi sağlayan diğer kamu kurum ile kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan ve 2011-2015 dönemini kapsayan "Türkiye Çevre Durum Raporu"nda, 2016 yılının altı aylık dönemine ilişkin bazı veriler yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çeşitli ana hizmet birimlerinin faaliyetleri sonucu elde edilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanan raporda, veriler, anılan periyotta gerçekleştirilen denetim ve izleme faaliyetleri, elektronik ortamla gerçekleştirilen çevresel etki değerlendirmesi, izin ve lisans belgesi işlemleri, atık yönetimi uygulamalarından elde edildi.

Buna göre, ısınma kaynaklı başlıca hava kirleticileri olan partikül madde (PM10) ve kükürtdioksit (SO2) 81 ilde, 195 noktada ölçüldü. Hava kalitesi ile ilgili ölçümlerin başladığı 2009 yılından 2016 yılına kadar Türkiye genelinde PM10 kirlilik yükünde yüzde 13 azalma, SO2 miktarında ise yüzde 14 iyileşme sağlandı.

Raporun "İklim değişikliği" bölümünde ise BM-İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması gereğince hazırlanan Ulusal Sera Gazı Envanter Raporu çerçevesinde, ulusal düzeyde sera gazlarının miktarı, Türkiye'de yutak alanlar, emisyon ticareti, iklim değişikliğinde uyum ve ozon tabakasını incelten maddelere yönelik çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Ayrıca, "Su ve Atık Yönetimi"ne ilişkin, Türkiye'nin su kaynakları ve potansiyeli, su kaynaklarının kalitesi, sektörel su kullanımları ve yapılan su tahsisleri, çevresel altyapı, su yönetimi planları, Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı, toprak kirliliği ve kontrolüne ilişkin çalışmalar paylaşıldı.

"Atık", "Kimyasalların Yönetimi", "Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik", "Arazi Kullanımı", "Kurumsal yapı ve Gerçekleştirilen Çalışmalar", "Çevresel Harcamalar ve Mali Sorumluluk Sigortası", "Driving Forces, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR) Değerlendirmesi" bölümlerinde de 2011-2015 yıllarındaki çevresel verilere dikkat çekildi.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER