ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL15°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 23 Aralık 2013 Pazartesi 12:32

Türkiye Barolar Birliği dava açtı


Türkiye Barolar Birliği (TBB), soruşturma yetkilerinin mülki amirlerle paylaşılması yoluyla, yürütmenin yargı alanına müdahalesine imkân sağlayan Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davası açtı.

TBB’nın başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "21.12.2013 tarih 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2. maddesinde yer alan c) En üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.” 3. maddesinde yer alan 've en üst dereceli kolluk amirine' ve 'Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir.' Hükümlerinin iptalini ve iptali talep edilen düzenlemeler ile ilgili olarak dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına vekalet ücreti ve yargılama masraflarının davalı idarelere yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla dileriz."
 

KAYNAK:
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER