ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 29 Aralık 2012 Cumartesi 16:34

"TSK Disiplin Kanunu yeniden ele alınmalı"

"TSK Disiplin Kanunu yeniden ele alınmalı"


Re’sen Emekliler Derneği Başkanı Servet Kahramaner, TBMM’ye gönderilen TSK Disiplin Kanunu’nun, Türkiye’yi zora sokacak maddeler içerdiğini söyledi. Kahramaner tasarının en önemli maddesinin, “Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası verme yetkisinin Yüksek Askeri Şura(YAŞ) veya ilgili bakanlık onayından çıkarılarak daha alt kademelerde oluşturulan Yüksek Disiplin Kurulu'na verilmesidir. TSK’dan çıkarma cezasının bu şekli ile hukukiliği tartışılırken, bu cezanın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilmesi kabul edilebilir değildir.” olduğunu belirterek, kanunun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

        Bakanlar Kurulu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan “Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Disiplin Kanunu” hakkındaki tasarıya Re’sen Emekliler Derneği Başkanı Servet Kahramaner’den açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde dağınık olan disiplin mevzuatının tek bir çatı altında toplanması açısından önemli olduğunu söyleyen Kahramaner, bu şekilde disiplinin daha etkin bir şekilde sağlanacağının hedeflendiğini kaydetti. “Ancak tasarının maddeleri incelendiğinde, disiplin mevzuatı daha karmaşık hale getirilmiş, hukuk kuralları hiçe sayılarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde keyfi uygulamalarla ideolojik bir yapılanma meşru hale getirilmek istenmiştir.” diyen Kahramaner, tasarıda önemli bir değişikliğe gidildiğini söyledi. Kahramaner şöyle devam etti: “Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası verme yetkisinin Yüksek Askeri Şura(YAŞ) veya ilgili bakanlık onayından çıkarılarak daha alt kademelerde oluşturulan Yüksek Disiplin Kurulu'na verilmesidir. Yüksek Askeri Şura veya ilgili bakanlık onayı ile TSK’den çıkarma cezasının hukukiliği tartışılırken, bu cezanın Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilmesi kabul edilebilir değildir.”

        Meslekten çıkarma cezası gibi ciddi sonuçlar doğuran bir uygulamanın idare tarafından oluşturulan kurulların takdir yetkisine bırakılmamasının önemli olduğunu ifade eden Kahramaner, söz konusu maddenin yargı kararına dayandırılması gerektiğine değindi. Kahramaner, “Aksi taktirde 'disiplin' kavramının mihenk taşı olan 'astın hukukuna riayet' ilkesi çiğnenecek, bireylerin hukuk devletine olan inançları zedelenecektir.” ifadelerini kullandı.

        Kahramaner, asker kişilere verilen oda ve göz hapsi cezalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı oldukları gerekçesi ile kaldırılması öngörülürken, diğer taraftan meslekten çıkarma cezasının Yüksek Disiplin Kurulu'nun takdirine bırakılması birbiri ile çelişkili olduğunu söyledi. Tasarının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern yapısına uymadığını savunan Kahramaner, “Demokratik hukuk kurallarının gerisinde kalmış bu tasarının ivedilikle yeniden ele alınması ve gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde darbeci kadrolaşmalar bir bir tasfiye edilirken, ideolojik kadrolaşmaya zemin hazırlayan bu tasarının kanunlaşması felaketlere yol açacaktır.” diye konuştu. 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER