ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 26 Aralık 2012 Çarşamba 10:57

TOKİ yönetmeliğinde değişiklik

TOKİ yönetmeliğinde değişiklik


''Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
    
Mevcut yönetmeliğin ihale ve satış usulleri bölümünde, ''arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı dışındaki işlerde uygulanacak usuller''e ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumlarının talepleri öncelikle değerlendirilecek. Bu kurum ve kuruluşlara, işin mahiyetine göre, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre veya tahmin edilen bedel üzerinden satış yapılabilecek. İdarece sözleşmeyle belirlenen koşullarla kiralama yapılmak veya sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle kullanım hakkı devredilebilecek.
    
Düzenleme ile yönetmeliğe, şu madde de eklendi:
    
''İdare, taşınmazların değeri ile satış kabiliyeti ve gelirini artırmak maksatlarıyla mülkiyetinde bulunan birinci fıkra kapsamındaki taşınmazlar ile bu taşınmazların üzerindeki üçüncü şahıslara ait sınırlı ayni ve şahsi hakları, komşu taşınmazların üzerindeki üçüncü şahıslara ait mülkiyet hakları, sınırlı ayni ve şahsi haklar ile diğer tüm hak ve varlıklarla birlikte bu hak ve varlıkların sahibi olan kişilerle anlaşma sağlanmak suretiyle, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde satış dahil diğer tasarruf işlemlerine konu edebilir.''

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER