ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL10°C
Parçalı Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 16 Şubat 2013 Cumartesi 16:33

Teröre fon sağlayana 10 yıla kadar hapis cezası


Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağlayan veya toplayanlar, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayanlara, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka suç oluşturmadığı takdirde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş aleyhine işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlı olacak.

        Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla mal varlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı. Bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Terör ve terör örgütüne fon sağlama suçunun kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

        Bir yabancı devlet hükümeti tarafından bir kişi, kuruluş veya organizasyonun tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye’den talepte bulunulması hâlinde, Değerlendirme Komisyonu’nca değerlendirilecek. Talep Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanacak. Mal varlığının dondurulması kararları hakkında yapılacak mali araştırma Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yerine getirilecek. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen usul, şekil ve sürede gecikmeksizin MASAK Başkanlığı’na iletilecek. Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, mal varlığının dondurulmasına ilişkin alınacak karar ve yapılacak talepler hakkında bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini MASAK'a bildirecek. Mal varlığının dondurulmasına ilişkin olarak yapılacak araştırma işlemleri gizlilik esaslarına uygun yapılacak.

        MAL VARLIĞININ DONDURULMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULACAK

        Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili olarak ‘Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu’ oluşturulacak. Değerlendirme Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı’nın başkanlığında, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü’nden oluşacak. Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de Değerlendirme Komisyonu'na çağrılabilecek. Değerlendirme Komisyonu'nun başkan ve üyelerine her toplantı için (4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenecek.

        Dondurulmasına karar verilen mal varlığının yönetimi, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ait olacak. Mal varlığı dondurulan kişiler bu mal varlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamayacak. Mal varlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşları da bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamayacak ve kolaylaştıramayacak.
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER