ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 05 Mayıs 2014 Pazartesi 10:22

TBMM'de hareketli saatler yaşanıyor!

TBMMde hareketli saatler yaşanıyor!

TBMM Genel Kurulu yoğun bir haftaya giriyor ve 4 eski bakanla ilgili Meclis soruşturmasının açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek.


TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak, AK Parti ve CHP'nin dört eski bakan hakkındaki Meclis soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeleri görüşecek. Genel Kurul'da önce AK Parti milletvekillerinin, soruşturma önergesi ele alınacak.

AK Parti; CHP'nin her bir eski bakan için ayrı ayrı verdiği önergelerini reddedip, kendi önergesini kabul ederek eski bakanlarla ilgili tek bir Soruşturma Komisyonu kurulmasını öngörüyor.

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde, önergeyi verenlerden ilk imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi, şahısları adına üç milletvekili konuşacak. İddialara, adı geçen eski bakanlar cevap verecek.

Daha sonra Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamada eski bakanlar hakkında soruşturma komisyonu kurulup kurulmamasına karar verilecek.

AK Parti'nin önergesinde eski bakanlarla ilgili ayrıntılı iddialar ve fiiller sıralanıyor.

Önergede, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, TCK'nın "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet"; İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler tarafından TCK'nın "resmi belgede sahtecilik", "nüfuz ticareti", "rüşvet" ve gizliliğin ihlali", AB eski Bakanı Egemen Bağış tarafından TCK'nın "nüfuz ticareti" ve "rüşvet", Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından işlendiği iddia edilen eylemlerin TCK'nın "nüfuz ticareti" ve "görevi kötüye kullanma" maddelerine tekabül ettiği, bunların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereğinin ortaya çıktığı anlatılıyor.

SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI

Soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana derhal gönderilecek ve TBMM üyelerine dağıtılacak.

Rapor, üyelere dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülecek.

Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana söz verilecek. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana ait olacak ve konuşma süresi sınırlandırılamayacak.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurul'ca gizli oyla karara bağlanacak.

Komisyonun, Yüce Divan'a sevk yönündeki raporları ile Genel Kurul'un Yüce Divan'a sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilecek.

Komisyonun Yüce Divan'a sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divan'a sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olabiliyor.

Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınabilecek.

TBMM'de Yüce Divan'a sevk kararı alınırsa dosya, en geç 7 gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilecek. 

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER