ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL10°C
Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Mart 2014 Pazartesi 21:01

TBMM Başkanı Çiçek PAB Genel Kurulu'na hitap etti


TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Kırım'ın asli unsuru olan ve tarihte büyük acılara maruz bırakılmış bulunan soydaş Kırım Tatar Türklerinin güvenlik ve esenliğine halel gelmemesine büyük önem veriyoruz" dedi.

Çiçek, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 130. Genel Kurulu'na hitap etti.

Türkiye olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da PAB'ı desteklemeye ve çalışmalarına aktif olarak katılmaya devam edeceklerini ifade eden Çiçek, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan savaş, çatışma ve terörün yol açtığı yıkım ve sefalet görüntüleri göz önünde bulundurulduğunda, bugünkü toplantının gündemini teşkil eden barış ve demokrasi kavramlarının tüm insanlık için ne derece önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'daki krize bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, demokratik ilkeler çerçevesinde, hukuka ve uluslararası anlaşmalara uygun bir çözüm bulunmasını savunduğuna işaret eden Çiçek, "Hukuka aykırı emrivakileri tanımıyoruz. Kırım'ın asli unsuru olan ve tarihte büyük acılara maruz bırakılmış bulunan soydaş Kırım Tatar Türklerinin güvenlik ve esenliğine halel gelmemesine büyük önem veriyoruz" dedi.

20. yüzyıla ait davranış kalıplarının artık geçerliliğini yitirdiğini ve dünyanın birçok yeni risk ve tehditle karşı karşıya olduğu bir dönem yaşandığını dile getiren Çiçek, günümüzde devletler arasında yaşanan savaş ve çatışmalarda bir azalma görülmekle birlikte, devlet içi çatışmalarda önemli bir artış olduğuna ve bundan en çok sivillerin zarar gördüğüne işaret etti.

Yeni yüzyılın ortaya çıkardığı terörizm, sınıraşan örgütlü suçlar, kitle imha silahlarının yayılması, siber suçlar, kültürler arası kutuplaşma, açlık, yoksulluk, iklim değişikliği gibi tehditlerin güvenlik ortamını daha değişken ve tahmin edilemez kıldığına dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu yeni tehditlerin bertaraf edilerek dünyada barışın hakim kılınabilmesi için her şeyden önce devletlerin işbirliği ve toprak bütünlüğünün korunması, anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi, kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, uluslararası terörizmle ortak mücadele, kültürler arası farklılıklara saygı gösterilmesi, açlık ve yoksulluğun önlenmesi ve en önemlisi insan haklarına saygı ilkelerine tüm dünya ülkelerinin sıkı sıkıya sarılması önem arz etmektedir.
Dünyamızın karşı karşıya bulunduğu riskler ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır. Mevcut uluslararası yapıların bu kol bilincin oluşturulması konusunda maalesef yetersiz kaldığını üzüntüyle görmekteyiz."

Toplumsal çeşitlilik

Tarih boyunca uygarlıkların beşiği olmuş ve yüzyıllar boyunca çok dinli ve çok kültürlü imparatorluklara ev sahipliği yapmış Türkiye'nin toplumsal çeşitlilik konusunda engin bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Çiçek, Türk insanının yaklaşık iki yüzyıl önce başlayan çoğulculuk ve demokrasi temelli modernleşme çabalarının, Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen köklü reformlarla daha da ivme ve etkinlik kazandığını kaydetti. Çiçek, şöyle devam etti :
"Başkanlığını yaptığım Türkiye Büyük Millet Meclisi bu reformların hayata geçirilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır.
Bu kapsamda Türkiye, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunması yönünde attığı adımlarla çoğulcu demokratik normlara uyum yönünde önemli mesafe kaydetmiştir.

Gerçekleştirilen siyasi ve hukuki reformlar, uluslararası platformlarda ülkemize duyulan güveni artırmış ve bu durum Türkiye'ye yönelik ilgi ve doğrudan yabancı yatırımlarda büyümeye yol açmıştır. Bugün Türkiye, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi konumuna yükselmiştir."

İnsan hakları ve demokrasi

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini anımsatan Çiçek, insan haklarının ve demokrasinin gelişmesinin, barış, kalkınma ve sosyal adaletin tesisinde önemli rol oynayacağını düşündüklerini dile getirdi. Çiçek, şöyle devam etti :

"Türkiye bu anlayışla 2011 yılı içinde Kuzey Afrika'da başlayan ve hızla diğer Ortadoğu ülkelerine yayılan demokratik dönüşüm hareketlerine baştan itibaren destek vermiştir. Bu halk hareketleri her bir ülkede benzer söylem ve eylemlerle ortaya çıkmışsa da yöneticiler tarafından verilen farklı tepkiler çerçevesinde reform dinamiği farklı ülkelerde değişik seyirler izlemiştir. Ancak gözlemlenen tüm hareketlerin ortak bir noktası bulunmaktadır. O da halkların demokrasi ve özgürlüğe olan özlemleridir."

Kıbrıs

Kıbrıs'ta iki liderin 11 Şubat 2014'te BM gözetiminde kapsamlı çözüm müzakerelerine yeniden başlamış olmalarından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çiçek, "Bizim arzumuz bu yeni müzakere sürecinin sonuç alıcı olması ve en kısa sürede referandumların düzenlenmesiyle Ada'nın ortak sahibi olan iki halkın asli kurucu iradeleri ve siyasi eşitlikleri temelinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme varılmasıdır. Uluslararası toplum bu bağlamdaki çabalara destek vermelidir" dedi.

Filistin-İsrail ihtilafı ile Yukarı Karabağ sorununun çözülmesini arzu ettiklerini de vurgulayan Çiçek, Afrika'daki açlığın ve yoksulluğun giderilmesi konusunda herkesi çaba göstermeye davet ettiklerini bildirdi.
Çiçek, Türkiye'nin 2015-2016 yıllarında BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği adaylığına destek verilmesini de istedi.
 

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER