ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 20 Mayıs 2014 Salı 16:33

Soma önergesi TBMM'de

Soma önergesi TBMMde

AK Parti, Soma'da meydana gelen maden faciası ile ilgili üçüncü araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.


TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu ve 78 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan önergede, 13 Mayıs günü Manisa'nın Soma İlçesi'nde Soma Linyitleri İşletmesine ait ve özel sektörce işletilen maden ocağında maden kazası meydana geldiği, 301 işçinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Milleti derinden üzen bu elim kazanın her yönüyle detaylı bir şekilde araştırılması ve sorumluların tespit edilmesi gerektiği vurgulanan önergede, TBMM'nin yakın dönemde gerek madencilik sektörüne, gerekse iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin bir çok yasama ve denetim faaliyetinde bulunduğu kaydedildi.

23. Dönem'de Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğu, komisyon raporunun, Meclis'in 5 Ekim 2010 tarihli birleşiminde genel görüşme yapılarak değerlendirildiği bildirildi. Önergede, şöyle denildi:

"Bu raporun madencilik sektöründeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tespit ve önerileri kapsamında; Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının, ülkenin genel sosyo ekonomik gelişmişlik ve eğitim düzeyi, işsizlik sorunları ile doğrudan ilgili olduğu, mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasında yetersizlik bulunduğu, iş sağlığı ve güvenliği alanında araştırmaların çok sınırlı kaldığı, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve sosyal diyalog eksikliğinin yaşandığı vurgulanmıştır. Ayrıca sektördeki iş sağlığı ve güvenliğini artırmak ve kazaları azaltmak için, iş güvenliği kültürünü oluşturmak üzere faaliyetlere öncelik verilmesinin; maden iş yerlerinde, rödovans ve taşeron (alt işverenler) uygulamaları olan iş yerleri de dahil olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yaygınlaştırılmasının; sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte iş güvenliği uzmanı yetiştirilmesinin gerekliliği ortaya konmuştur. Bu raporun genel çerçevesi içinde madencilik sektörünün kalkınma sürecinde üretim faaliyetlerinin önemli bir bölümüne girdi sağlaması, istihdam oluşturması; diğer sektörleri güçlendirmesi; bölgesel kalkınmayı ön plana çıkarması, ülkeye döviz sağlaması ve özellikle enerji ihtiyacının karşılanması açılarından önemi tüm boyutlarıyla irdelenmiştir.

Hükümet tarafından Komisyonun çalışmaları ve önerilerini de dikkate alan Nisan 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı sunulmuş ve TBMM 'işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen' 20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu kabul etmiştir. Bu Kanunla, çalışanların tümünü kapsayan, önleyici ve koruyucu tedbirleri içeren ve gelişmiş ülke örneklerindeki mevzuat metinleriyle uyumlu düzenlemeler benimsenmiştir."

Önergede, tüm bu mevzuat çerçevesindeki uygulamalar ve gelişmelere rağmen böylesine, milleti yasa boğan büyük bir kazanın meydana gelmesinin nedenlerinin ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin uygulamadaki eksiklik ve ihmallerinin tespitinin TBMM bünyesinde kurulacak komisyon marifetiyle araştırılmasının, konunun hassasiyeti ve bir an önce bu konuda alınabilecek önlemlerin hayata geçirilmesi açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Bu nedenlerle "Soma'da Meydana Gelen Maden Kazasının Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Ülkemizde Bu Sektördeki Sorunların Araştırılarak Muhtemel Maden Kazalarının Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Alınması Amacıyla Meclis Araştırması açılması" talep edildi.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla daha önce de ayrı ayrı iki araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. 

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER