ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Ekim 2013 Salı 19:01

Şimşek, Sayıştay raporlarındaki eleştirilere cevap verdi

Şimşek, Sayıştay raporlarındaki eleştirilere cevap verdi


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun toplantısında yaptığı konuşmada Sayıştay raporlarında yer alan eleştirilere cevap verdi. Şimşek, "Yıl sonu itibarıyla gerçekleşen yedek ödenek kullanımını şeffaf bir şekilde TBMM, Sayıştay ve kamuoyu ile paylaşıyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2014 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek komisyonun toplantısında ilk sunumu yapan bakan oldu. Şimşek burada yaptığı sunumda Sayıştay raporlarında yer alan eleştirilere tek tek yanıt verdi. Sayıştay tarafından Meclis’e sunulan 4 temel raporu hatırlatan Şimşek şöyle devam etti: "Sayıştay tarafından Meclis’e sunulan 4 temel raporda ve kamu idarelerinin denetim raporlarında genel bütçeli idarelerin bazı mali tabloları üretemedikleri yönünde ortak bir eleştiri yer almaktadır. 5018 sayılı kanun yürürlüğe girdiği 2006 yılından beri devlet tüzel kişiliği altında hazine birliği ilkesi gereğince genel bütçeli idarelerin tamamı tek bir raporlama birimi kabul edilmiş ve genel bütçenin tamamı için bakanlığımızca mizan faaliyet sonuçları tablosu ve bilanço oluşturularak Sayıştay ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca genel bütçeli her bir kurum idaresi kendisine bütçeyle verilmiş ödeneklerin kullanımına ilişkin bütçe giderleri ve ödenekler tablosu ile taşınır kesin hesap cetvelini ayrı ayrı düzenlemiş ve Sayıştay’a sunmuştur. Sayıştay ile yaptığımız muhtelif toplantı ve yazışmalarda genel bütçeli idarelerin kendi adlarına borçlanmadıkları, gelir toplayamadıkları ve taşınmaz varlık edinemedikleri ayrıca bu idarelerin kendine ait vezne ve banka hesabı bulunmadığından dolayı her bir idareye ilişkin mizan faaliyet sonuçları tablosu ve bilançonun üretilemeyeceği üretilmeye çalışılsa bile muhasebe standartlarına göre anlamlı sonuç vermeyeceği ifade edilmiştir. Genel bütçe için borçlanmayı Hazine Müsteşarlığı gelir toplama işini ise Gelir İdaresi Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca kamu idarelerince edinilen taşınmaz varlıklar idarelerin ayrı bir tüzel kişiliği olmadığı için Hazine adına tescil edilmektedir. Tüm bunlara rağmen 2012 yılı için bu tablolar üretilmiş ve idarelerce Sayıştay’a teslim edilmiştir. Dolayısıyla genel bütçeli iradelerin söz konusu tabloları vermedikleri eleştirisi yerinde değildir. Ancak söz konusu tablolar hazine birliği ilkesi gereğince ve devlet tüzel kişiliği adına izlenmesi gereken ve herhangi bir idareyle doğrudan ilişkilendirilemeyen hesaplar nedeniyle idareler bazında anlamlı sonuçlar üretmemiş, aktif ve pasifi denk olmamıştır. Söz konusu tablolar genel bütçe için üretilen tabloların birer parçası olup genel bütçenin tamamı için düzenlenen mizan faaliyet sonuçları tablosu ve bilanço bilgileriyle birlikte değerlendirildiğinde anlamlı olacaktır. Soruna kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla Ekim ayı başında Sayıştay ile bir araya geldik. Ortak bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışma grubumuz çalışmalara başladı. Çalışmanın sonucuna göre kamu idarelerince verilmesi gerekli mümkün ve anlamlı olan belge hesap ve tabloları tespit edeceğiz. Sayıştay raporlarında genel olarak eleştirilen bir diğer husus ise yedek ödenekten yapılan aktarmaların yıl sonu gerçekleşmeleri üzerinden ilan edilmesi yerine başlangıç ödeneği üzerinden ilan edilmesidir. Yedek ödenekten yaptığımız aktarmaların yıl sonu gerçekleşmelerini ise detaylı bir şekilde kesin hesap cetvellerinde gösteriyoruz. Dolayısıyla yıl sonu itibarıyla gerçekleşen yedek ödenek kullanımını şeffaf bir şekilde TBMM, Sayıştay ve kamuoyu ile paylaşıyoruz."
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER